Fjärrvärme

Priser och avgifter

Fjärrvärmepriser varierar mellan olika orter på grund av att fjärrvärmepriset bestäms utifrån lokala förutsättningar. Skövde är en etablerad ”fjärrvärmestad” då Skövde Energi byggt ut sina nät under lång tid, detta resulterar i lägre kostnader.

Enligt Nils Holgerssons årliga undersökning 2023 kring priser för el, värme, avfall och vatten ligger Skövde på 9:e plats bland Sveriges kommuner i frågan om billigaste totalkostnaden. En av de tyngsta orsakerna till denna placering är Skövde Energis låga priser på fjärrvärme.

Vad kostar det?

På Skövde Energi strävar vi efter affärsmässig samhällsnytta – en balans mellan aspekterna ekonomi, leveranssäkerhet och miljö. En del i detta är att våra prismodeller ska vara tydliga, transparenta och enkla att förstå. Läs vår prispolicy och se taxan för fjärrvärme 2024.

Effekttaxa fjärrvärme

Effekttaxan har två komponenter, en effektdel och en energidel

Energipriset speglar våra produktionskostnader och är därför olika under året. Vintertid när förbrukningen är hög sker vår dyraste produktion bland annat med bioolja. Du betalar energipriset för varje MWh som du använder.

Effektpriset täcker kostnader för fjärrvärmenätet och produktionsanläggningar. Det handlar bland annat om investeringar och underhåll av ledningar. Skövde Energi måste bygga produktionsanläggningar och ledningar för att kunna leverera tillräckligt med fjärrvärme när behovet är som störst, den kallaste dagen på året

Beräkning av effekttaxan

Den abonnerade effekten räknas ut på följande sätt.

Varje anläggning har en abonnerad effekt, som redovisas på din fjärrvärmefaktura

Den abonnerade effekten är baserad på dygnsvärden. För varje månad beräknas det högsta dygnseffektvärdet och detta redovisas på fakturan. Årets abonnerade effekt sätts efter det högsta månadsvärdet under året.

Varje år i januari månad beräknas en ny abonnerad effekt. Denna beräknas då som ett medelvärde av de tre senaste årens abonnerad effekt.

Om man i framtiden genomför en signifikant förändring t.ex ombyggnad i anläggningen så tar du en kontakt med oss. Vid nyanslutning av fastigheter fastställer vi den effekten med hänsyn till värmetekniska beräkningar, tidigare olje/el-förbrukning samt uppvärmd yta.

För dig som vill läsa mer:

Vanliga frågor och svar

Alla frågor och svar

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*

* Anger obligatoriskt fält.