Fjärrvärme

Priser och avgifter

Fjärrvärmepriser varierar mellan olika orter på grund av att fjärrvärmepriset bestäms utifrån lokala förutsättningar. Skövde är en etablerad ”fjärrvärmestad” då Skövde Energi byggt ut sina nät under lång tid, detta resulterar i lägre kostnader.

Enligt Nils Holgerssons årliga undersökning 2023 kring priser för el, värme, avfall och vatten ligger Skövde på 9:onde plats bland Sveriges kommuner i frågan om billigaste totalkostnaden. En av de tyngsta orsakerna till denna placering är Skövde Energis låga priser på fjärrvärme.

Vad kostar det?

På Skövde Energi strävar vi efter affärsmässig samhällsnytta – en balans mellan aspekterna ekonomi, leveranssäkerhet och miljö. En del i detta är att våra prismodeller ska vara tydliga, transparenta och enkla att förstå. Läs vår prispolicy och se taxan för fjärrvärme 2023.

Effektpris fjärrvärme

Den nya prismodellen baseras på högsta uppmätta dygnsmedeleffekten och utgår från ett medelvärde av de tre senaste kalenderåren. Detta för att minska variationen i fjärrvärmekostnaden mellan de olika åren.

Införande av nya prismodellen – övergångsperiod

Vid införande av den nya prismodellen 2020-08-01 kommer effektvärdet sätts utifrån den högsta uppmätta värdet för vintern 2019/2020 och normalårskorrigera detta värde. Normalårskorrigering kommer även ske av värdet som sätts för år 2021. Normalårskorrigering sker utifrån väderleksdata från SMHI.

För att inte beräkna effekter utifrån förbrukningar innan kunderna informerades om den nya prismodellen sker inte beräkning av medelvärdet av tre kalenderår förrän vid beräkningen av 2023 effektvärde. En effektöversyn sker varje år i januari månad och om den beräknade  dygnseffekten skiljer sig mer än 5% sätts en ny effekt.

Om man i framtiden genomför en signifikant förändring t.ex ombyggnad i anläggningen så tar du en kontakt med oss. Vid nyanslutning av fastigheter fastställer vi den effekten med hänsyn till värmetekniska beräkningar, tidigare olje/el-förbrukning samt uppvärmd yta.

För dig som vill läsa mer:

Vanliga frågor och svar

Alla frågor och svar

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*

Ditt sökresultat

Om du inte hittar det du letar efter skriv din fråga till oss här.