Priser/avgifter

Enligt Nils Holgerssons årliga undersökning 2022 kring priser för el, värme, avfall och vatten ligger Skövde på 13:e plats bland Sveriges kommuner i frågan om billigaste totalkostnaden. En av de tyngsta orsakerna till denna placering är Skövde Energis låga priser på fjärrvärme.

Fjärrvärmepriser varierar mellan olika orter på grund av att fjärrvärmepriset bestäms utifrån lokala förutsättningar. Skövde är en etablerad ”fjärrvärmestad” då Skövde Energi byggt ut sina nät under lång tid, detta resulterar i lägre kostnader.