Energiskatt

Från och med 1 januari 2020 är energiskatten på el i Sverige 35,30 öre/kWh. Därutöver tillkommer moms på 25 % som läggs på summan av kostnader för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsbolagen och till elnätsföretagen.

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige är du välkommen att vända dig till Skatteverket.

Elkostnaderna består av tre delar:

  • kostnader för el du använder, som du betalar till ditt elhandelsbolag.
  • kostnader för transport av elen till ditt hem, som betalas till elnätsföretaget.
  • kostnader för skatter och avgifter till staten.