Energiskatt

De svenska elkunderna betalar energiskatt till staten, och den debiteras på elnätsfakturan från elnätsföretaget.
Skatten för 2023 är 39,20 öre/kWh, därutöver tillkommer moms på 25 %.


Energiskatten har höjts kontinuerligt sedan avregleringen 1996, då den var 9,7 öre/kWh

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige är du välkommen att vända dig till Skatteverket.