Faktura och betalning

Elhandelskostnaden – du väljer

Din elkostnad består av tre delar: kostnaden till elnätsföretaget, elhandelsföretaget och till samhället.

25%

Kostnaden till
elhandelsföretaget

Kostnad för den el som kunden har köpt genom avtal med ett elhandelsföretag – cirka 25 procent av totalkostnaden.

Huvuddelen av denna kostnad går till elproducenterna, som säljer el till elhandelsföretagen på den nordiska elbörsen.

25%

Kostnaden till
elnätsföretaget

Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget – cirka 25 procent av totalkostnaden.

50%

Kostnaden till
samhället

Kostnad för skatter och avgifter som betalas till staten – cirka 50 procent av totalkostnaden.

Kunder som handlar av ett elnätsföretag och ett elhandelsföretag som ingår i samma koncern får oftast bara en faktura. Övriga kunder får två fakturor – en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget.

Elhandelskostnaden – du väljer

Kunden kan fritt välja elhandelsföretag att köpa sin el av på en avreglerad marknad med full konkurrens. I Sverige finns ca 130 elhandelsföretag.

Elhandelsföretagen erbjuder kunderna olika typer av avtal – t ex ett rörligt elpris eller ett bundet elpris under en viss tid, vanligen ett till tre år. Ofta tillkommer också en fast avgift, årsavgift.

Elhandelsföretagen köper sin el på den nordiska elbörsen, där elproducenter från hela Norden säljer el. Vissa elhandelsföretag ingår i koncerner som har egen elproduktion. De agerar på börsen både som producenter och elhandlare.

Faktorer som påverkar priset

Tillgången på vatten

Tillgången på vatten i de nordiska vattenmagasinen avgör i vilken utsträckning som dyrare kraftslag behöver tas i anspråk, vilket påverkar priset på elbörsen.

Väder och årstid

Stigande priser på fossila bränslen

EU:s handelssystem med utsläppsrätter

10 Euro/ton motsvarar ett ökat elpris med cirka 8 öre/kWh.

El från dyrare kraftverk

Vid stor efterfrågan måste vi utnyttja el från dyrare kraftverk, eldade med fossila bränslen främst kolkraftverk i Danmark, Finland men också Tyskland.

Elnätskostnaden beror på var du bor – övervakas av staten

Utöver avgiften för den energi du förbrukar samt avgifterna för myndigheter och skatter, betalar du också en kostnad för elnätet. Du kan själv välja från vilket elhandelsbolag du vill köpa din el, men elnätsföretagen har ensamrätt på eldistributionen inom sitt nätområde. I Skövde tätort är det Skövde Energi som äger elnätet. 

Monopol på el

Elnätsverksamheten bedrivs som monopol. För varje ort finns ett elnätsföretag som har ensamrätt att transportera el. Kunden kan därför inte fritt välja elnätsföretag.

Tätort eller glesbygd

Elnätskostnaden beror på var i landet kunden bor och om det är i tätort eller glesbygd (det är oftast dyrare i glesbygd).

Avgifter för elnät

Elnätsföretaget tar betalt för drift, underhåll och förnyelse av elledningar. 

Kontrollerade priser

Energimarknadsinspektionen kontrollerar att kundernas elnätskostnader är skäliga.

Senaste frågorna

Alla frågor och svar

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*

* Anger obligatoriskt fält.