Leveranssäkerhet

Leveranssäkerhet i Skövde Energis Elnät

Vårat elnät förbättras och underhålls kontinuerligt för att ge en hög person- och leveranssäkerhet samt låga nätavgifter. 
Energiföretagen samlar in driftstörnings- och avbrottsstatistik för de svenska elnäten. Utifrån den statistiken räknas leveranssäkerheten fram i procent, där 100 procent innebär att hela Sverige har el under årets alla timmar.
Under 2019 hade vårt elnät en leveranssäkerhet på 99,99 procent. Detta är vi nöjda med.

Statistiken omfattar 85 elnätsföretag som bidrog med siffror för år 2019. Dessa elnätsföretag representerar 85 procent av Sveriges 5,4 miljoner elkunder i en relativt jämn fördelning mellan tätortsnät och landsbygdsnät.

Läs årets rapport om leveranssäkerhet

Darwin 2019