Leveranssäkerhet

Leveranssäkerhet i Skövde Energi Elnät AB:s elnät

Skövde Energi Elnät AB:s elnät förbättras och underhålls kontinuerligt för att ge en hög person- och leveranssäkerhet samt låga nätavgifter. Elnätet håller hög standard med få strömavbrott. Under 2019 hade vårt elnät en leveranssäkerhet på 99,99 procent. Detta är vi mycket nöjda med.

Leveranssäkerhet i Sverige

Varje år samlar Energiföretagen in driftstörnings- och avbrottsstatistik för de svenska elnäten. Utifrån den statistiken räknas leveranssäkerheten fram i procent, där 100 procent innebär att hela Sverige har el under årets alla timmar. År 2019 nåddes 99,99 procent vilket är en mycket hög siffra.

Statistiken omfattar 85 elnätsföretag som bidrog med siffror för år 2019. Dessa elnätsföretag representerar 85 procent av Sveriges 5,4 miljoner elkunder i en relativt jämn fördelning mellan tätortsnät och landsbygdsnät.

Läs årets rapport om leveranssäkerhet

Mer info