Vad behöver du som kund tänka på?

Planerar du att installera solcellsanläggning på din fastighet?
Här har vi samlat lite tips och råd om vad du som kund behöver tänka på.

  1. Installera inte en större anläggning än vad du själv förbrukar på ett år. Läs mer om mikroproducent här.
  2. Kontakta alltid en auktoriserad elinstallatör innan du köper din anläggning. Det är viktigt att installatören skickar in en föranmälan till oss innan inköp sker. Det är installatören som tar kontakt med oss, inte du som kund.
  3. Om din elmätare behöver bytas kommer Skövde Energi att genomföra bytet automatiskt, du som kund behöver inte kontakta oss.
  4. När installationen är klar ska elinstallatören skicka en färdiganmälan till oss. Du som kund kan ha en dialog med installatören för att få uppdateringar om processen.
  5. När solcellsanläggningen är godkänd av oss på Skövde Energi kommer vi skicka ett intyg hem till dig, där anläggnings-ID finns.
  6. När du har fått intyget kan du starta anläggningen samt teckna avtal med en elhandlare.

Under hela processen är det elinstallatören som är din kontaktperson som i sin tur ska sköta kontakten med oss. Det skyndar inte på processen att kontakta oss direkt vad gäller installationen.