Elnätet

Inmatningstaxa

När du köper en tågbiljett betalar du för tur och retur. Samma gäller på elnätet.

Alla som matar in energi på elnätet kommer från 2024-01-01 betala en inmatningstaxa.

Tidigare har det funnits ett undantag att inmatning från småskalig produktion ska vara undantagen från nätavgifter. Det har då inneburit att övriga kunder har fått ta dessa kostnader. Detta är inte förenligt med elmarknadsförordningen, som är ett EU-regelverk.

Du kan likna elnätet med en tågresa. Du betalar för en biljett från Skövde till Stockholm och en biljett för Stockholm till Skövde. Samma blir det för elnätet, en kostnad för överföringen av den el du köper och en kostnad för den el du matar in på nätet.

Avgift för produktion kWh 2024 (moms tillkommer)

TaxaSäkringFast årsavgift
kr
Inmatning taxa
öre/kWh
N14E – N19E16 A – 63 A1004,4
LSPNäringsidkare1004,4
HSPNäringsidkare1002,5

Ersättning för produktion kWh 2024

TaxaSäkringNätnyttoersättning
låglasttid öre/kWh
Nätnyttoersättning
höglasttid öre/kWh
N14E – N19E16 A – 63 A2,46
LSPNäringsidkare2,46
HSPNäringsidkare2,46

Energimarknadsinspektionen, Ei, bedömer att ägare av mindre produktionsanläggningar ska betala en nätavgift som speglar de faktiska kostnaderna för inmatning av el. En reducering av nätavgiften för småskaliga produktionsanläggningar innebär i praktiken att kostnaden skjuts över på andra nätkunder. Det är enligt Ei inte förenligt med EU:s elmarknadsförordning, som har företräde framför nationella bestämmelser.

Alla produktionsanläggningar kommer att bli berörda. Både storskaliga- och mikroproduktioner.

Det kan till exempel vara solcellsanläggningar på villatak, vindkraftverk eller batterilager.

Med inmatningstaxa blir det producenterna som betalar för underhållet av elnätet för den delen de producerar och belastar elnätet.

Nu behöver övriga kunder inte vara med och betala för underhållet i elnätet som uppkommer vid produktion.

Det innebär att en villaägare ska betala de faktiska kostnaderna för att mata in el på elnätet så att elnätsföretaget får kostnadstäckning för sina utgifter. Kostnaderna får inte längre fördelas ut på andra elnätsanvändare.

För en normalstor villa med solceller blir det en kostnad av 250kr per år. Allt beror på hur mycket el du matar in på nätet.

Håll koll på din förbrukning

På mina sidor kan du se din förbrukning, dina fakturor, avtal och kunduppgifter med mera. Logga in här

Vanliga frågor och svar

Alla frågor och svar

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*

* Anger obligatoriskt fält.