Energiläget

JUST NU

Elproduktionen måste alltid i varje ögonblick vara lika stor som elanvändningen. Annars finns risk för elavbrott. Det är Svenska kraftnät som ansvarar för balansen i elsystemet.

En del av vår elanvändning kan vid behov delvis täckas av elproduktion i ett grannland, via överföringsledningar och kablar mellan länderna. På motsvarande sätt kan en del av Sveriges elproduktion exporteras om den inte behövs för att hålla balansen i det svenska elsystemet.

Det är frekvensen i elnätet som signalerar om det är obalans i systemet. Sjunker frekvensen under 50 Hz så ökar vi elproduktionen, och tvärtom om frekvensen överstiger 50 Hz. För att hålla balansen i elsystemet måste elproduktionens effekt, som mäts i MW (Megawatt = tusen kilowatt) vara lika stor som effekten i elanvändningen. Elen måste produceras exakt samma sekund som den behövs.

Energikrisen 2022 chockade oss alla med höga priser och risk för att energin inte räckte till. Krisen är inte över och vi alla behöver fortfarande bidra till lägre energiförbrukning. Tillsammans kan vi undvika att hamna där igen.

Energispartips

Att minska energianvändningen i sitt hus förknippas med renovering och kostnader, men faktum är att det kan vara både enkelt och gratis. Genom att se över dina vanor och beteenden kan du börja göra skillnad redan idag. Läs mer här.

Aktuell driftstatus

Här kan du se aktuell Information om driftstörningar i Skövde Energis el- och fjärrvärmenät. Läs mer här.

Hur länge räcker en kilowattimme?

Här är ett antal exempel på olika elektriska apparater och hur länge du kan använda dem tills du förbrukat en kilowattimme. Notera att det kan skilja mellan just din vattenkokare och vårt exempel. Så ta för vana att se vad just dina elektriska prylar drar i förbrukning (watt) för att få en uppfattning om de är energitjuvar eller inte. Läs mer här.

Frågor och svar

Alla frågor och svar

Senaste nytt

Alla nyheter

  • Skövde Energi har ansökt om investeringsstöd via Klimatklivet för produktion av grön vätgas i Skövde

    ”Det är viktigt för oss att vara en möjliggörare för grön omställning. En satsning på vätgas är en avgörande pusselbit som säkrar både arbetstillfällen i Skaraborg och som tar oss mot målet om ett fossilfritt Skövde”, säger Sammy Tanhua, vd Skövde Energi. Ansökan omfattar produktion, distribution och lagring av vätgas. I första steget planeras en 5…

  • Beställ aldrig solceller och/eller batteri innan godkännande från Skövde Energi!

    Antalet solcellsanläggningar ökar i hela Sverige. I och med detta blir det en ökad belastning på elnätet. Många elnätsbolag i Sverige har fått neka installation av fler solceller inom vissa områden på grund av överbelastning. I Skövde har vi sedan tidigare inte behövt neka någon, men nu har det även kommit till oss på Skövde…

  • Viktig info till våra elnätskunder!

    Det har kommit till vår kännedom att våra elnätskunder blir uppringda av företrädare för elhandelsleverantörer. Det är främst nyinflyttade kunder som blivit kontaktade. Uppringaren säger att du måste signera ett slutsteg med dem för att flytten ska bli klar. Signera inte på uppmaning av någon annan! Vi är ett elnätsbolag och du som kund behöver…

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*

* Anger obligatoriskt fält.