Miljöcertifiering

Skövde Energi affärsområde kraftvärme, är sedan 2010 certifierat enligt ISO 14001 för produktion av fjärrvärme och el baserat på biobränsle och avfall samt distribution och försäljning av fjärrvärme.

Ett miljöledningssystem är ett verktyg för företag och verksamheter som vill bedriva ett strukturerat miljöarbete. Det består av planering, processer, resurser och dokumentation som ska hjälpa till att nå våra mål, leva upp till miljörelaterade lagkrav och minska företagets miljöpåverkan.

För att få behålla certifikatet krävs ständig förbättring. En oberoende part kontrollerar detta vid årliga revisioner.