Priser och avgifter för elnätet

Elnätstaxa utan moms

Säkringskunder

Gäller från 2024-01-01 tillsvidare. Energiskatt tillkommer på samtliga priser.

TaxaSäkringFast årsavgiftElöverföring
låglasttid öre/kWh
Elöverföring
höglasttid öre/kWh
Månadseffekt
kr/kW/månad höglasttid
N14E16 A1 1404,42162 (310 kr/5)*
N15E20 A1 7914,42162 (310 kr/5)*
N16E25 A2 1334,42162 (310 kr/5)*
N17E35 A2 2774,415103 (515 kr/5)*
N18E50 A2 6574,415103 (515 kr/5)*
N19E63 A3 2894,415103 (515 kr/5)*

I den fasta årsavgiften ingår: 

 • Nätövervakningsavgift                           4,35 kr/år 
 • Elberedskapsavgift                               90,00 kr/år 
 • Avgift till Elsäkerhetsverket               11,10 kr/år

Om månadseffekten är 1 kW/månad eller mindre utgår ingen avgift.

* På fakturan anges årsavgiften för månadseffekten för 5 månader då det är höglasttid. Se inom parantes i ovan tabell.

Låg- och högspänningskunder 80 Ampere och uppåt

Gäller från 2024-01-01 tillsvidare. Energiskatt tillkommer på samtliga priser.

LSP Leveransspänning 0,4 kV
HSP Leveransspänning 10 kV

TaxaSäkringFast
årsavgift
Elöverföring låglasttid öre/kWhElöverföring höglasttid öre/kWhAbonnemang kr/kWMånadseffekt
Kr/kW/månad höglasttid
LSP 2 7114,415155103 (515 kr/5)*
HSP 9 8812,51512474 (370 kr/5)*

I den fasta årsavgift ingår:                             LSP                             HSP

 • Nätövervakningsavgift                           4,35 kr/år                   870 kr/år
 • Elberedskapsavgift                               90,00 kr/år                4 897 kr/år
 • Avgift till Elsäkerhetsverket               11,10 kr/år                   905 kr/år

* På fakturan anges årsavgiften för månadseffekten för 5 månader då det är höglasttid. Se inom parantes i ovan tabell.

Överuttag abonnerad och reaktiv effekt

Vid varje årsskifte görs en avstämning av den abonnerade effekten. Om den abonnerade effekten har överstigits, tas dubbla avgiften ut för den överskjutande delen.

Tillåtet uttag av reaktiv effekt är 50% av den abonnerad effekten. En avgift på 100 kr/kVar tas ut för den överskjutande delen i samband med avstämning vid årsskiftena.

Ändra abonnerad effekt

Ändringar på den abonnerade effekten kan göras under januari månad varje år. Skicka ett mail till info@skovdeenergi.se och ange ny abonnerad effekt och en förklaring varför den ska ändras

Låg- och höglasttid

HöglasttidLåglasttid
DefinitionNovember-Mars, vardagar (mån-fre) 06-22Övrig tid

Julafton, nyårsafton, skärtorsdagen, lördag, söndag och alla övriga röda dagar är låglasttid.
Tiderna avser normaltid (vintertid).

2023

Säkringskunder

Gäller från 2023-01-01 till 2023-12-31. Energiskatt tillkommer på samtliga priser.

TaxaSäkringFast årsavgiftElöverföring
låglasttid öre/kWh
Elöverföring
höglasttid öre/kWh
Månadseffekt
kr/kW/månad höglasttid
N14E16 A1 0366,12449 (245kr/5)
N15E20 A1 6286,12449 (245kr/5)
N16E25 A1 8486,12449 (245kr/5)
N17E35 A1 9804,413,3103 (515kr/5)
N18E50 A2 3104,413,3103 (515kr/5)
N19E63 A2 8604,413,3103 (515kr/5)

I den fasta årsavgiften ingår: 

 • Nätövervakningsavgift                           4,35 kr/år 
 • Elberedskapsavgift                               39,20 kr/år 
 • Avgift till Elsäkerhetsverket               11,10 kr/år

Om månadseffekten är 1 kW/månad eller mindre utgår ingen avgift.

Låg- och högspänningskunder 80 Ampere och uppåt

Gäller från 2023-01-01 till 2023-12-31. Energiskatt tillkommer på samtliga priser.

LSP Leveransspänning 0,4 kV
HSP Leveransspänning 10 kV

TaxaSäkringFast
årsavgift
Elöverföring låglasttid öre/kWhElöverföring höglasttid öre/kWhAbonnemang kr/kWMånadseffekt
Kr/kW/månad höglasttid
LSP 2 3574,413,3146103 (515kr/5)
HSP 8 5922,511,311574 (370kr/5)

I den fasta årsavgift ingår:                             LSP                             HSP

 • Nätövervakningsavgift                           4,35 kr/år                   870 kr/år
 • Elberedskapsavgift                               39,20 kr/år                2 129 kr/år
 • Avgift till Elsäkerhetsverket               11,10 kr/år                   905 kr/år

Vanliga frågor och svar

Alla frågor och svar

 • Vad består min elkostnad av?

  Att ha tillgång till el är en självklarhet för de flesta av oss och inte något vi funderar så mycket över. Men när fakturan kommer kanske vi ibland undrar vad det egentligen är vi betalar för. Här går vi igenom hur elkostnaden fördelar sig.

 • Klotter på nätstationer och kabelskåp

  Klotter och affischering är förbjudet på nätstationer och kabelskåp. Om budskapet är kränkande eller stötande på våra nätstationer och kabelskåp tar vi bort det så snart som möjligt.

 • Vad är effekttaxa?

  Effekttaxa är en taxa som tar hänsyn till hur mycket effekt du som kund använder under olika tider och månader på året. Vi har sammanfattat det viktigaste du behöver ha koll på.

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*

* Anger obligatoriskt fält.