Elnätstaxa/priser utan moms

Säkringskunder

Gäller från 2023-01-01 tillsvidare
Moms och energiskatt tillkommer på samtliga priser

TaxaSäkringFast årsavgiftElöverföring
låglasttid öre/kWh
Elöverföring
höglasttid öre/kWh
Månadseffekt
kr/kW/månad höglasttid
N14E16 A1 0366,12449 (245kr/5)
N15E20 A1 6286,12449 (245kr/5)
N16E25 A1 8486,12449 (245kr/5)
N17E35 A1 9804,413,3103 (515kr/5)
N18E50 A2 3104,413,3103 (515kr/5)
N19E63 A2 8604,413,3103 (515kr/5)

I den fasta årsavgiften ingår: 

– Nätövervakningsavgift                           4,35 kr/år             
– Elberedskapsavgift                               39,20 kr/år               
– Avgift till Elsäkerhetsverket               11,10 kr/år 

Om månadseffekten är 1 kW/månad eller mindre utgår ingen avgift

Låg- och högspänningskunder 80 Ampere och uppåt

Gäller från 2023-01-01 tillsvidare
Moms och energiskatt tillkommer på samtliga priser

LSP Leveransspänning 0,4 kV
HSP Leveransspänning 10 kV

TaxaSäkringFast
årsavgift
Elöverföring låglasttid öre/kWhElöverföring höglasttid öre/kWhAbonnemang kr/kWMånadseffekt
Kr/kW/månad höglasttid
LSP 2 3574,413,3146103 (515kr/5)
HSP 8 5922,511,311574 (370kr/5)

I den fasta årsavgiften ingår:                            LSP                             HSP
– Nätövervakningsavgift                           4,35 kr/år                   870 kr/år
– Elberedskapsavgift                               39,20 kr/år                2 129 kr/år
– Avgift till Elsäkerhetsverket               11,10 kr/år                   905 kr/år

Överuttag abonnerad och reaktiv effekt

Vid varje årsskifte görs en avstämning av den abonnerade effekten. Om den abonnerade effekten har överstigits, tas dubbla avgiften ut för den överskjutande delen.

Tillåtet uttag av reaktiv effekt är 50% av den abonnerad effekten. En avgift på 100 kr/kVar tas ut för den överskjutande delen i samband med avstämning vid årsskiftena.

Ändra abonnerad effekt

Ändringar på den abonnerade effekten kan göras under januari månad varje år. Skicka ett mail till info@skovdeenergi.se och ange ny abonnerad effekt och en förklaring varför den ska ändras

Låg- och höglasttid

HöglasttidLåglasttid
DefinitionNovember-Mars, vardagar (mån-fre) 06-22Övrig tid

Julafton, nyårsafton, skärtorsdagen, lördag, söndag och alla övriga röda dagar är låglasttid.
Tiderna avser normaltid (vintertid).

Elnätstaxa/priser 2022

Säkringskunder

Gäller från 2022-04-01 – 2022-12-31
Moms och energiskatt tillkommer på samtliga priser

TaxaSäkringFast årsavgiftElöverföring
låglasttid öre/kWh
Elöverföring
höglasttid öre/kWh
Månadseffekt
Kr/kW/månad höglasttid
N14E16 A942 kr5,923,043 kr (215/5)
N15E20 A1 480 kr5,923,043 kr (215/5)
N16E25 A1 680 kr5,923,043 kr (215/5)
N17E35 A1 800 kr4,212,897 kr (485/5)
N18E50 A2 100 kr4,212,897 kr (485/5)
N19E63 A2 600 kr4,212,897 kr (485/5)

I den fasta årsavgiften ingår: 

– Nätövervakningsavgift                           4,35 kr/år             
– Elberedskapsavgift                               39,20 kr/år               
– Avgift till Elsäkerhetsverket               10,25 kr/år 

Om månadseffekten är 1 kW/månad eller mindre utgår ingen avgift

Låg- och högspänningskunder 80 Ampere och uppåt

Gäller från 2022-04-01 – 2022-12-31
Moms och energiskatt tillkommer på samtliga priser

LSP Leveransspänning 0,4 kV
HSP Leveransspänning 10 kV

TaxaFast årsavgiftElöverföring låglasttid öre/kWhElöverföring höglasttid öre/kWhÅrsavgift abonnerad effekt kr/kWMånadseffekt Kr/kW/månad höglasttid
LSP2 143 kr 4,2 12,8138 kr97 kr (485/5)
HSP7 811 kr 2,4 10,9108 kr70 kr (350/5)
För låg-och högspänningskunder med trafomätning är den lägsta abonnerade effekt 20 kW

I den fasta årsavgiften ingår:                            LSP                             HSP
– Nätövervakningsavgift                           4,35 kr/år                   870 kr/år
– Elberedskapsavgift                               39,20 kr/år                2 129 kr/år
– Avgift till Elsäkerhetsverket               10,25 kr/år                   820 kr/år