Hållbarhet

Skövde Energi har satt upp ett mål för verksamheten om att bli klimatpositiva år 2030. Nu utreds möjligheterna till koldioxidinfångning som ska ta bort 25 000 ton koldioxid ur atmosfären.

– Det är en tuff målsättning och vi jobbar just nu hårt för att ta fram en plan för hur målet ska bli verklighet. Energibranschen och Skövde Energi har redan gjort mycket för att minska koldioxidutsläppen men det räcker inte. Vi kan inte nöja oss med att vara klimatneutrala. Därför höjer vi ribban och sätter målet att vår verksamhet ska vara klimatpositiv 2030, säger vd Sammy Tanhua.

Den nya rapporten från FN:s klimatpanel IPCC visar att klimatförändringen intensifieras allt mer. Redan inom 20 år kommer den globala medeltemperaturen att nå eller ha passerat 1,5 graders uppvärmning. Det är inte för sent att bromsa utvecklingen, men då måste koldioxidutsläppen minskas drastiskt.

Tillsammans med Klimpo, ett forum för klimatpositivt och kolsänkor, utreder nu Skövde Energi möjligheterna till koldioxidinfångning som tar bort koldioxid ur atmosfären. För att bli klimatpositiva behöver Skövde Energi reducera ytterligare 25 000 ton koldioxid.

– Som samhällsaktör har vi ett viktigt ansvar att få upp farten i klimatarbetet. Som det är nu går omställningen alldeles för långsamt. Det visar inte minst rapporten från IPCC. Här vill vi på Skövde Energi vara en del av lösningen och skapa förändring, säger Sammy Tanhua.

På senare tid har en rad klimatpositiva initiativ tagits, från såväl politiskt håll som från företag. Efter att rapporten från Klimatpolitiska Vägvalsutredningen (SOU 2020:4) publicerades förra året har gensvaret och efterfrågan på lösningar för koldioxidinfångning varit mycket stort.

– Det är fantastiskt roligt att Skövde Energi är med på resan mot klimatpositivt Sverige 2045 och vill vara en del av lösningen. I framtiden kommer man kunna välja klimatpositiv fjärrvärme och kyla vilket gör det här till en fråga även för fastighetsägare och kunder. Om vi jobbar tvärsektoriellt tillsammans kan vi göra något fantastiskt för klimatet, säger Karolina Unger (fd Norbeck), vd Klimpo.

Utöver koldioxidinfångning utreder Skövde Energi en satsning på vätgas samtidigt som man arbetar intensivt med att plasten i det inkommande avfallet ska minska.

– Vi är flera aktörer i branschen som kan hjälpas åt med att åstadkomma förändring och vi öppnar för att ta in fler samarbetspartners i projektet, säger Sammy Tanhua.

Fakta koldioxid och Skövde Energi
Skövde Energis energiproduktion genererar 200 000 ton koldioxid per år. Merparten av denna koldioxid har en förnybar ursprungskälla som till exempel flis från skogen men det finns fortfarande en stor utmaning i samhället med att sortera ut plasten från det brännbara avfallet, som generar
25 000 ton koldioxid med fossilt ursprung. Skövde Energi energiåtervinner avfall från sex kommuner i Skaraborg och från lokala företag.