Ett elskåp vid ett bygge

Anslut till elnätet

Auktoriserad elinstallatör

Ska du beställa eller köpa elinstallationstjänster? Se först till att kontrollera att elinstallationsföretaget som du planerar att anlita finns med i Elsäkerhetsverkets register. Det gör du enkelt via elsäkerhetsverkets e-tjänst ”Kolla elföretaget”.

Som beställare eller köpare av elinstallationstjänster har du en viktig roll som kravställare gentemot elinstallationsföretagen. Kontrollera alltid att företaget som ska utföra elinstallationsarbete på din elanläggning finns med i elsäkerhetsverkets företagsregister.

Kontrollera även att företaget är registrerat för den verksamhetstyp som det aktuella arbetet kräver. Även denna information hittar du i e-tjänsten. Om elinstallationen till exempel ska utföras i bostadsmiljö måste företaget vara registrerat för verksamhetstypen ”Bostäder”.

Tänk på detta när du beställer eller köper elinstallationstjänster

  • Kontrollera alltid att elinstallationsföretaget finns i Elsäkerhetsverkets register.
  • Kontrollera att företaget är registrerat för den verksamhetstyp som det aktuella arbetet kräver.
  • Läs noggrant igenom avtalsvillkoren innan du anlitar företaget.
  • Spara dokumentationen av utförda elinstallationsarbeten och vem som gjort vad i din elanläggning. Detta behöver du kunna visa upp vid överlåtelser, försäkringsärenden med mera.
  • Om företaget saknas i elsäkerhetsverkets register, kontakta dem och fråga varför. Det kan hända att de använder ett annat företag för sina elinstallationstjänster och då bör du kontrollera att det företaget är registrerat istället. Om företaget är ovilligt att svara på dina frågor eller inte ger något klart besked till dig om varför det inte är registrerat, bör du göra en anmälan till Elsäkerhetsverket.

Anlita aldrig ett oregistrerat företag

Alla företag som utför elinstallationsarbete på annans elanläggning ska vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Är företaget inte registrerat arbetar de olagligt och ska inte anlitas.

När det går fel

Om du anlitar ett företag som visar sig inte uppfylla kraven på kompetens, utförande, egenkontroll med mera, kan du anmäla företaget till Elsäkerhetsverket. Med stöd av en anmälan kan de sedan agera mot företaget.

Elsäkerhetsverket kan inte hjälpa till när det uppstår problem i relationen mellan köparen och säljaren av tjänster, eftersom det är en privaträttslig fråga och det inte ingår i Elsäkerhetsverkets uppdrag från regeringen.

Om elnätet

I elnätet transporteras el från kraftverk till hushåll och företag.

Ett elskåp vid ett bygge

Ny elanslutning

Vi ser till att du får el när du bygger villa eller fritidshus i vårt nätområde.

Proppskåp

För elinstallatören

Här finns information och verktyg för dig som arbetar som elinstallatör.

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*

* Anger obligatoriskt fält.