Fjärrvärme

Fjärrvärmelagen

För att stärka förtroendet för fjärrvärmen och skapa större öppenhet kring priser m m har riksdagen antagit en fjärrvärmelag som trädde i kraft den 1 juli 2008.

Våra kundavtal blir därmed mera lagreglerade och ställer krav på nytt och omarbetat avtalsinnehåll. De gamla avtalen gäller tills vi får nya, men villkoren ska samordnas med Konsumentverk, andra myndigheter och med organisationer, varför det kan dröja innan de nya avtalen kommer på plats. Vi återkommer när det är klart.

De nya kundavtalen ska enligt lagen innehålla följande villkor, fjärrvärmepriset, hur det bestäms och var kunden kan finna information om priset. En annan del är avtalstiden, dess förlängning och villkoren för uppsägning. Vårt åtagande mot kunden måste anges liksom vårt ersättningsansvar, främst mot konsument. Rätten att göra ensidiga ändringar av t.ex priset måste framgå liksom ansvaret för återställning vid anslutning, underhåll och borttagande av anslutning. Förhandling, medling och uppsägningsrätt är nya begrepp i villkoren.

Lagen ger konsumenten möjlighet att begära förhandling, medling och i sista hand säga upp avtalet. Begäran om förhandling med oss skall göras inom tre (3) veckor från det du underrättades om de nya villkoren och uppsägning skall senast göras inom två (2) månader efter samma dag. Förhandlingen innebär att vi skall motivera varför ändringen är skälig och parterna kan ansöka om medling hos en nyinrättad fjärrvärmenämnd om man inte kommer överens. Nämnden ska dock enbart fungera som medlare och kommer inte att pröva prisfrågor eller ge rekommendationer om priset.

Länkar för dig som vill läsa mer:

Vanliga frågor om fjärrvärme

Alla frågor och svar

  • Driftstörningar fjärrvärme

    Saknar du värme eller varmvatten eller tror du att det är fel på värmemätaren. Vi hjälper dig med dina vanliga frågor vad gäller driftstörningar för fjärrvärme.

  • Varför har bränslepriset ökat till fjärrvärmeproduktion?

    Med en kraftig ökad efterfrågan från många länder i Europa i kombination med en minskad tillgång av biobränslen.

  • Varför är vattnet grönt?

    Ett bra verktyg för att kvalitetssäkra leveransen av fjärrvärme är att färga fjärrvärmevattnet grönt. Vi använder ett rent färgämne som är livsmedelsklassat och inte påverkar vattnets kemi.

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*

* Anger obligatoriskt fält.