Om elnätet

Vad innebär elnätet? Och hur fungerar det?

I elnätet transporteras el från kraftverk till hushåll och företag. Elnätet har tre nivåer; stamnät, regionala nät och lokala nät.

Stamnätet är det nät som är närmast de stora kraftverken och som transporterar elen över hela landet, och även ut till våra grannländer. Från stamnätet leds elen vidare på regionala och lokala nät.

Förklarar kopplingen mellan stamnät, regionnät och lokalnät

Elnätet

Vi har distribuerat el till våra kunder i 120 år. Idag har vi cirka 21 000 abonnenter, allt från små hushåll till stora företag och organisationer. Eftersom elnätet är ryggraden i elförsörjningen övervakar vi det 24 timmar om dygnet, året runt. Vi har också beredskap för att snabbt avhjälpa fel och gör löpande underhåll och investeringar så att allt fungerar som det ska.

Skövde Energis ledningsnät är totalt 89 mil  långt och till den allra största delen nedgrävt. Vi har 190 nätstationer och drygt 1 900 kabelskåp för att leverera el hem till våra kunder.

Elens väg genom elnätet

På stamnätet är spänningen så hög som 400 000 volt. Den transformeras sedan ner till 130 000 volt på regionnätet, men hemma hos dig som kund är den 230 volt. Att det är högre spänning på överliggande nät beror på att energiförlusterna då blir mindre.

När elen förs genom ledningarna försvinner en del av energin som värme. Ju längre sträckor elen ska transporteras desto mer energi försvinner. Med högre spänning försvinner mindre av elen som värme. När elen transporteras ut från stamnätet till regionala och lokala nät passerar den även ett antal ställverk där spänningen successivt sänks.

Ett elnätsföretag per nätområde

Elnätet är uppdelat i olika nätområden. Det finns omkring 170 elnätsföretag i Sverige som ansvarar för sina nätområden och ser till att elen kommer hem till dig.

I varje nätområde finns det bara ett företag som ansvarar för elnäten. Du som bor inom Skövde Energi Elnäts område, eller har en anläggning här, är elnätskund hos oss. Däremot kan du välja valfritt elhandelsbolag för att sköta din elhandel.

Inmatning och utmatning av el

I elnätet matas el in från olika produktionsanläggningar till stamnätet och ut från stamnätet till kunder i de regionala och därefter till de lokala näten. Numera är det inte längre lika självklart att all el som produceras kommer från ett stort kraftverk och går ut i stamnätet. Fler och fler privatpersoner har egna produktionsanläggningar hemma, till exempel solceller på hustaket.

Vanliga frågor om elnätet

Alla frågor och svar

  • Vad består min elkostnad av?

    Att ha tillgång till el är en självklarhet för de flesta av oss och inte något vi funderar så mycket över. Men när fakturan kommer kanske vi ibland undrar vad det egentligen är vi betalar för. Här går vi igenom hur elkostnaden fördelar sig.

  • Klotter på nätstationer och kabelskåp

    Klotter och affischering är förbjudet på nätstationer och kabelskåp. Om budskapet är kränkande eller stötande på våra nätstationer och kabelskåp tar vi bort det så snart som möjligt.

  • Vad är effekttaxa?

    Effekttaxa är en taxa som tar hänsyn till hur mycket effekt du som kund använder under olika tider och månader på året. Vi har sammanfattat det viktigaste du behöver ha koll på.

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Person-/kundnummer*

Ditt sökresultat

Om du inte hittar det du letar efter skriv din fråga till oss här.