Miljömål

BioCCS

Första steget mot minusutsläpp!

Första steget mot minusutsläpp

Går det att avskilja koldioxid från Skövde Energis produktionsanläggningar och lagra den för all framtid? En förstudie svarar ”ja” på den frågan. Men mycket återstår innan det kan bli verklighet.

För Skövde Energi är klimatet och de globala målen en minst sagt central fråga. Bolaget har satt upp ett mål på att vara klimatneutrala 2045.

– För att klara det behöver vi kunna producera energi med minusutsläpp och skapa fler kolsänkor i samhället, säger miljöingenjör Amanda Lidström.

Nationell satsning

Bolaget har därför genomfört en förstudie för att undersöka om det går att avskilja och lagra den koldioxid som frigörs när avfall och biobränsle energiåtervinns i bolagets anläggningar. Förstudien har genomförts tillsammans med forumet Klimpo, och Energimyndigheten har bidragit till finansieringen.

Tekniken kallas BECCS* och är ett av flera verktyg som Sverige nu satsar på för att nå klimatmålen.

– Liknande projekt görs på många håll i landet, men alla har olika förutsättningar och det finns inga färdiga lösningar. Därför går det inte att kopiera varandra, säger Amanda.

* BECCS står för Bio Energy with Carbon Capture and Storage.

Många utmaningar

Förstudien visar att det är fullt möjligt att komplettera bolagets nuvarande pannor med en anläggning som skiljer ut koldioxiden från övriga gaser. Det går också att transportera den vidare till en permanent lagringsplats. Men fortfarande finns mycket kvar att utreda:

– Den kanske största utmaningen är finansieringen – att hitta en affärsmodell som gör att en så stor investering kan bära sina kostnader. Det är en miljardinvestering det handlar om, säger Amanda.

1. Avskiljning2. Mellanlagring3. Transport4. Permanent lagring
Efter förbränningen
avskiljs koldioxiden från
rökgaser. Den komprimeras
och blir då flytande.
Koldioxiden mellanlagras
i en behållare i
väntan på transport.
Koldioxiden transporteras
med tåg till sin slutliga
lagringsplats.
Koldioxiden pumpas ner
flera kilometer under
havsbotten och blir så småningom till sten.
Vill du veta mer om tekniken? På energimyndigheten.se finns information.

Stort intresse

Intresset för tekniken är dock stort, inte minst från större bolag som vill minska sina klimatavtryck. Det visar en marknadsanalys som Skövde Energi gjort i samband med förstudien.

– Många vill bli klimatneutrala, så det finns absolut en marknad, säger Amanda.

Vd innebär utsläpp på minus?

Minusutsläpp (eller negativa koldioxidutsläpp) står för tekniker och metoder som tar bort och lagrar mer koldioxid (CO₂) från atmosfären än vad som släpps ut.

Målet med minusutsläpp är att motverka klimatförändringarnas skadliga effekter. Minusutsläpp kan bidra till att uppnå klimatmålen och kompensera för sektorer där det är svårt att uppnå nollutsläpp.

Nästa steg – CLC?

På Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar man sedan några år på en annan teknik för att avskilja koldioxid redan under förbränningen. Tekniken kallas CLC*. Skövde Energis arbete med koldioxidavskiljning har fått två Chalmersstudenter att göra sitt examensarbete hos bolaget.

Med hjälp av en rad beräkningar har studenterna kunnat skalat upp resultaten från Chalmers småskaliga forskningsexperiment kring CLC. De har sedan jämfört dem med Skövde Energis förstudie om BECCS-tekniken.

Studenternas beräkningar visar att CLC-tekniken kan vara ett både billigare och effektivare sätt att avskilja koldioxid i stor skala.

– Det är spännande resultat, även om det än så länge enbart är en teoretisk beräkning, säger Amanda Lidström, miljöingenjör på Skövde Energi.

*CLC står för Chemical Looping Combustion.

Vanliga frågor och svar

Alla frågor och svar

  • Vad består min elkostnad av?

    Att ha tillgång till el är en självklarhet för de flesta av oss och inte något vi funderar så mycket över. Men när fakturan kommer kanske vi ibland undrar vad det egentligen är vi betalar för. Här går vi igenom hur elkostnaden fördelar sig.

  • Vad innebär sms-tjänsten för driftstatus?

    Vi kan skicka avbrottsinformation skickad till dig via sms. Genom att registrera dig här så håller vi dig uppdaterad om avbrott som rör ditt närområde.

  • Vad gäller för vatten och avlopp?

    Vi sköter faktureringen åt Skövde kommuns VA-avdelning. Behöver du kontakta VA-avdelningen? Här hittar du kontaktuppgifterna.

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Person-/kundnummer*

Ditt sökresultat

Om du inte hittar det du letar efter skriv din fråga till oss här.