Styrelse

Styrelsen tillsätts av fullmäktige i Skövde kommun.
Styrelsen är personunion för Skövde Energi AB.

Skövde Energi AB (moderbolag)

Magnus Hammar, ordförande
Per-Erik Gustafsson, vice ordförande
Per Tenning
Orvar Eriksson
Ida Eliasson
Göran Segerstedt
Peter Bodin
Maria Karlsson, arbetstagarrepresentant

Skövde Energi Elnät AB (dotterbolag)

Magnus Hammar, ordförande
Per-Erik Gustafsson, vice ordförande
Per Tenning
Orvar Eriksson
Ida Eliasson
Göran Segerstedt
Peter Bodin
Maria Karlsson, arbetstagarrepresentant