Styrelse

Styrelsen tillsätts av fullmäktige i Skövde kommun.
Styrelsen är personunion för Skövde Energi AB.

Skövde Energi AB (moderbolag)

Orvar Eriksson, ordförande
Per-Erik Gustafsson, vice ordförande
Per Tenning
Ida Eliasson
Göran Segerstedt
Johan Fogelberg
Peter Bodin, extern ledamot
Maria Karlsson, arbetstagarrepresentant
Marcus Johansson, arbetstagarrepresentant

Skövde Energi Elnät AB (dotterbolag)

Orvar Eriksson, ordförande
Per-Erik Gustafsson, vice ordförande
Per Tenning
Ida Eliasson
Göran Segerstedt
Johan Fogelberg
Peter Bodin, extern ledamot
Maria Karlsson, arbetstagarrepresentant
Marcus Johansson, arbetstagarrepresentant