Styrelse

Styrelsen tillsätts av fullmäktige i Skövde kommun.
Styrelsen är personunion för Skövde Energi AB.

Skövde Energi AB (moderbolag)

Orvar Eriksson, ordförande
Per-Erik Gustafsson, vice ordförande
Per Tenning
Ida Eliasson
Göran Segerstedt
Johan Fogelberg
Peter Bodin, extern ledamot
Maria Karlsson, arbetstagarrepresentant

Skövde Energi Elnät AB (dotterbolag)

Orvar Eriksson, ordförande
Per-Erik Gustafsson, vice ordförande
Per Tenning
Ida Eliasson
Göran Segerstedt
Johan Fogelberg
Peter Bodin, extern ledamot
Maria Karlsson, arbetstagarrepresentant