Styrelse

Styrelsen tillsätts av fullmäktige i Skövde kommun.
Styrelsen är personunion för Skövde Energi AB.

Skövde Energi AB (moderbolag)

Katarina Jonsson, ordförande
Elisabeth Fierro Fredriksson,  vice ordförande
Patrik Viethofer
John Poulsen 
Lars Wigh 
Kay Henningsson
Lennart Richardsson
Maria Karlsson, arbetstagarrepresentant
Marcus Johansson, arbetstagarrepresentant

Skövde Energi Elnät AB (dotterbolag)

Katarina Jonsson, ordförande
Elisabeth Fierro Fredriksson,  vice ordförande
Patrik Viethofer
John Poulsen 
Lars Wigh 
Kay Henningsson
Lennart Richardsson
Maria Karlsson, arbetstagarrepresentant
Marcus Johansson, arbetstagarrepresentant