Miljömål

Miljömål för Skövde Energi affärsområde Kraftvärme

  • Minska utsläppen av kväveoxider (NOx) från pannorna på Värmekällan och Lövängsverket
  • Öka verkningsgraden på alla produktionsanläggningar
  • Aktiviteter för att kommunicera Skövde Energis miljönytta
Miljömål