Elnät

Den el vi använder i Sverige produceras både här hemma och utomlands. All el går in i ett gemensamt elnät och distribueras ut över hela landet. Du kan själv välja från vilket elhandelsbolag du vill köpa din el, men elnätsföretagen har ensamrätt på eldistributionen inom sitt nätområde. I Skövde tätort är det Skövde Energi som äger elnätet.

Vi har distribuerat el till våra kunder i 120 år. Idag har vi cirka 21 000 abonnenter, allt från små hushåll till stora företag och organisationer. Eftersom elnätet är ryggraden i elförsörjningen övervakar vi det 24 timmar om dygnet, året runt. Vi har också beredskap för att snabbt avhjälpa fel och gör löpande underhåll och investeringar så att allt fungerar som det ska.

Skövde Energis ledningsnät är totalt 89 mil  långt och till den allra största delen nedgrävt. Vi har 190 nätstationer och drygt 1 900 kabelskåp för att leverera el hem till våra kunder.