Elnät

Priser och avgifter

Dina elkostnader består av tre delar; skatter och myndighetsavgifter, elhandel och elnät.

Skövde Energis elnät har effekttaxa. På sidan för effekttaxa förklara vi hur taxan är uppbyggd.

Skillnaden mellan elnät och elhandel

I den här filmen förklarar vi hur det hänger ihop!

Vad kostar det?

På Skövde Energi strävar vi efter affärsmässig samhällsnytta – en balans mellan aspekterna ekonomi, leveranssäkerhet och miljö. En del i detta är att våra prismodeller ska vara tydliga, transparenta och enkla att förstå. Läs mer i vår prispolicy.

Inmatningstaxa
Alla som matar in energi på elnätet kommer från 2024-01-01 betala en inmatningstaxa.

Tidigare har det funnits ett undantag att inmatning från småskalig produktion ska vara undantagen från nätavgifter. Det har då inneburit att övriga kunder har fått ta dessa kostnader. Detta är inte förenligt med elmarknadsförordningen, som är ett EU-regelverk.

Läs mer om inmatningstaxa.

Anslutningsavgifter

Vid nyanslutning och utökning av abonnemang debiteras en engångsavgift enligt nedan.

Engångsavgifter för elanslutning gäller från och med 2023-01-01 och tills vidare.

Ampereexkl. momsinkl. moms
16 – 25 A25 100 kr31 375 kr
Över 35 Aenligt offertenligt offert

Samtliga priser gäller vid sammanhållen bebyggelse inom Skövde tätort.

Engångskostnad byggplint

Vid nyanslutning av tillfällig anläggning debiteras en engångskostnad som grundas på servissäkringens storlek enligt tabell, moms tillkommer.

Dessa priser gäller från 2023-01-01 och tillsvidare.

MätarsäkringEngångskostnad
16 – 63 A3 100 kr
80 A och uppåt5 400 kr

Tidsgränsen för en tillfällig elnätsanslutning är maximalt ett år då kablar ovan mark är en stor elsäkerhetsrisk. Om den tillfälliga anslutningen fortfarande behövs efter ett år kan den förlängas, efter medgivande från Skövde Energi.

Våra avtalsvillkor

De viktigaste bestämmelserna i konsumentsammanhang, vid sidan om Ellagen, återfinns i de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 K (rev) och NÄT 2012 N (rev). Villkoren förhandlas i en branschöverenskommelse, mellan Konsumentverket och Svensk Energi.

Vanliga frågor och svar

Alla frågor och svar

  • Vad består min elkostnad av?

    Att ha tillgång till el är en självklarhet för de flesta av oss och inte något vi funderar så mycket över. Men när fakturan kommer kanske vi ibland undrar vad det egentligen är vi betalar för. Här går vi igenom hur elkostnaden fördelar sig.

  • Klotter på nätstationer och kabelskåp

    Klotter och affischering är förbjudet på nätstationer och kabelskåp. Om budskapet är kränkande eller stötande på våra nätstationer och kabelskåp tar vi bort det så snart som möjligt.

  • Vad är effekttaxa?

    Effekttaxa är en taxa som tar hänsyn till hur mycket effekt du som kund använder under olika tider och månader på året. Vi har sammanfattat det viktigaste du behöver ha koll på.

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Person-/kundnummer*

Ditt sökresultat

Om du inte hittar det du letar efter skriv din fråga till oss här.