Priser/avgifter

Dina elkostnader består av tre delar:

Skövde Energis elnät har effekttaxa.
Läs mer i avsnittet om effekttaxa där vi förklarar hur taxan är uppbyggd.

Skillnaden mellan elnät och elhandel

I den här filmen förklarar vi hur det hänger ihop!