Priser/avgifter

Dina elkostnader består av tre delar:

Skövde Energis elnät har effekttaxa. Se avsnittet effekttaxa där vi förklarar hur taxan är uppbyggd