Priser/avgifter

Din elnätsavgift har ett fast och en rörlig avgift. Här förklarar vi de olika delarna.

En man som rakar sig

Fast pris för din säkring

Det fasta priset beror på hur stor säkring du använder. Säkringens storlek anges i Ampere (A), som är ett mått på strömstyrka. För att ändra din säkringsstorlek, kontakta en auktoriserad elinstallatör.

Överföringspris

Det rörliga priset är kopplat till hur mycket el du använder. För varje kilowattimme (kWh) el vi skickar över till din elanläggning betalar du ett överföringspris.