Hållbarhet

Vår miljöpolicy

På Skövde Energi strävar vi efter affärsmässig samhällsnytta – en balans mellan aspekterna eSkövde Energi är ett energiföretag som ska tillgodose kundernas behov av konkurrenskraftiga och miljövänliga energilösningar.

Vi ska verka för att våra produkter och tjänster produceras, distribueras och används på ett sätt som kännetecknas av helhetssyn och livscykeltänkande. I första hand baseras vår energiproduktion på återvunnen energi som annars skulle gå till spillo från samhället och industri samt på energi från hållbara uttag av biobränslen.

Vårt miljöarbete ska bidra till högt förtroende hos kunder och samarbetspartners. Vi ska vara en ledande lokal aktör i övergången till det hållbara samhället.

Detta uppnås genom att:

 • Vi ska erbjuda våra kunder produkter med låg påverkan på klimat och miljö
 • Vi arbetar systematiskt för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet och våra anläggningar samt vidtar åtgärder för ständiga förbättringar
 • I det dagliga arbetet arbeta aktivt för att förebygga skador på människor och miljö
 • Vi strävar efter en hållbar utveckling genom att hantera och nyttja material och restprodukter på ett miljöriktigt sätt.
 • Vi ska bidra till att minska våra leverantörers miljöpåverkan genom att kommunicera våra miljökrav
 • Företaget ska följa teknikutvecklingen och strävar efter att använda den ur miljösynpunkt bästa tekniken
 • Vi tar miljöhänsyn vid inköp av varor, tjänster och transportlösningar inom rimliga ekonomiska ramar
 • Vi ska minst leva upp till och helst överträffa gällande lagar, policys, regler och andra bindande krav som ställs på verksamheten
 • Vi utbildar och informerar våra medarbetar till engagemang, delaktighet och ansvar för miljöarbetet
 • Vi ska ständigt förbättra miljöledningssystemet för att uppnå bättre miljöprestanda

Vanliga frågor och svar

Alla frågor och svar

 • Vad består min elkostnad av?

  Att ha tillgång till el är en självklarhet för de flesta av oss och inte något vi funderar så mycket över. Men när fakturan kommer kanske vi ibland undrar vad det egentligen är vi betalar för. Här går vi igenom hur elkostnaden fördelar sig.

 • Vad innebär sms-tjänsten för driftstatus?

  Vi kan skicka avbrottsinformation skickad till dig via sms. Genom att registrera dig här så håller vi dig uppdaterad om avbrott som rör ditt närområde.

 • Vad gäller för vatten och avlopp?

  Vi sköter faktureringen åt Skövde kommuns VA-avdelning. Behöver du kontakta VA-avdelningen? Här hittar du kontaktuppgifterna.

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*

* Anger obligatoriskt fält.