Solceller – Vad behöver jag som kund tänka på?

Ersättning

Idag kan du sälja överskottet du producerar men i framtiden så kan det av nättekniska skäl bli otillåtet att mata ut effekt. Idag gäller nedanstående ersättningar.

Produktionsersättning (nätnytta)

Vi ersätter dig för den nytta som din produktion skapar i elnätet. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för överföring av el i vårt nät tack vare din elproduktion. Ersättningen som är 2,4 öre betalas ut månadsvis och redovisas på ordinarie elnätsfaktura.

Försäljning av inmatad el

Den el som matas in i elnätet måste, oavsett om den ska säljas eller inte, registreras hos ett elhandelsföretag. Du kan fritt välja vilket elhandelsföretag som elen ska säljas till och de sköter sedan all kontakt med oss på Skövde Energi.

Om inget avtal tecknas med ett elhandelsföretag för din produktion tilldelar vi per automatik den elhandlare du har för konsumtionen.

Ersättning på två olika sätt

Ersättning för elcertifikat kan du få på två olika sätt – enbart för den elen du säljer till en elhandlare eller för hela produktionen, alltså även för den el du använder själv.

  1. Väljer du elcertifikat för den el du säljer till elhandlaren krävs ingen separat mätning. För att skaffa ett elcertifikat vänder du dig till Energimyndigheten så hjälper de dig att få tillgång till Certifikatregistret Cesar. När anläggningen är godkänd meddelare de detta till oss.  Efter det skickar vi mätvärden till elcertifikatssystemet utan särskild kostnad för dig.
  2. Vill du ha elcertifikat för hela produktionen krävs särskild mätare. Denna mätning ombesörjs av dig som kund.

Senaste frågorna om solceller

Alla frågor och svar

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Person-/kundnummer*

Ditt sökresultat

Om du inte hittar det du letar efter skriv din fråga till oss här.