Om fjärrvärme

Vad är fjärrvärme? Och hur fungerar det?

Fjärrvärme är ett slutet kretslopp som bygger på att värmen levereras från en central anläggning istället för att varje fastighet har en egen värmekälla.

Processen är enkel då det handlar om vatten som värms upp i ett värmeverk för att sedan pumpas ut i ett nedgrävt rörsystem till de anslutna fastigheterna. När vattnet kommer fram till fastigheten så värmer det fastighetens eget vattenledningssystem via en värmeväxlare. Vattnet i fjärrvärmenätet kommer alltså inte i kontakt med det vatten som cirkulerar i elementen, i fastigheten eller det tappvarmvatten du använder. Det kylda fjärrvärmevattnet pumpas ut i nätet för att återigen gå igenom samma process.

Vattnet som transporteras från värmeverket till fastigheterna är mellan 70 och 120 °C. För att kunna värma fjärrvärmevattnet till dessa temperaturer används olika bränslen, mestadels förnybar och återvunnen energi. Läs gärna mer om våra olika bränslen under våra anläggningar.

En illustration som förklarar fjärrvärmenätet

Fjärrvärmenätet

Ett fjärrvärmenät med lång livslängd och som klarar kraven på driftsäkerhet medför stora kostnader. Kostnaden per meter varierar beroende på dimensioner och lokala förhållanden. Ett välbyggt fjärrvärmenät kan ha en lång livslängd, och det satsas därför i uppbyggnad på att kvalitetssäkra näten.

Skövde Energi har ett ca 15 mil långt fjärrvärmenät som finns i Skövde tätort, Skultorp, Stöpen, Timmersdala och Tidan.

Länkar för dig som vill läsa mer:

Fjärrvärme kan produceras i kraftvärmeverk

I ett kraftvärmeverk produceras el. Den värme som bildas överförs till fjärrvärmesystemet. På så sätt nyttjas det användbara bränslet maximalt. Därför är kraftvärmen väldigt resurseffektiv.

Båda våra anläggningar på Värmekällan är kraftvärmeverk, där biobränsleanläggningen producerar cirka 9 MW till elnätet och avfallsanläggningen producerar 1,7 MW.

Fjärvärmeverk

Elproduktion

Vi jobbar med att producera el på ett miljövänligt sätt. Vi producerar el samtidigt som värme i kraftvärmeverken på Värmekällan samt har vindkraftverk utanför Skara.

Elmarknaden i dag är global vilket gör att vår förnybara el bidrar till att minska fossil elproduktion även i andra länder.

Vanliga frågor och svar

Alla frågor och svar

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*

* Anger obligatoriskt fält.