Avbrott

Du kan drabbas av ett akut avbrott om nätet som transporterar strömmen till dig har blivit skadat av åska, oväder eller annan oförutsedd händelse. Avbrottet kan också bero på planerat förebyggande och nödvändigt underhållsarbete. När detta sker blir du informerad via vår hemsida eller personligt informationsutskick.

Ett strömavbrott kan också bero på ett fel i din bostad.

Såhär felsöker du

Vad gjorde du strax innan strömmen gick?

Vissa aktiviteter kan orsaka strömavbrott. Kanske slog du på en maskin, kopplade in ett gammalt våffeljärn eller hade ovanligt många elprylar igång samtidigt. Fundera på om något sådant kan ha hänt.

Är du helt eller bara delvis utan el?

Kolla om strömmen har gått överallt eller bara i vissa delar av ditt boende. Om du är delvis utan ström så kan det vara en säkring som har gått, antingen en mätarsäkring på mätartavlan eller en vanlig säkring i elcentralen. Är du helt utan el så prova testknappen på jordfelsbrytaren eller slå på den.

Är även dina grannar utan el?

Om du ser att grannen har ström eller att det lyser i trapphuset är det troligtvis något fel i din egen bostad.

Lokalisera dina elcentraler

Huvudbrytaren, mätarsäkringarna och elmätaren finns på din mätartavla. I flerfamiljshus kan den finnas i lägenheten, källaren eller i trapphuset, i enfamiljshus på fasaden och i äldre villor inomhus. Är texten synlig på elmätarens display tyder det på att felet kan vara någonstans i din egen bostad.

Det finns en eller flera elcentraler/säkringslådor för olika delar av din bostad. De sitter vanligtvis i hallen, källaren eller garaget men ibland även på vinden. Gamla säkringsmodeller har runda säkringar som skruvas fast, medan nyare modeller har små brytare/automatsäkringar.

Har jordfelsbrytaren löst ut?

Förutom säkringar finns det ofta en jordfelsbrytare installerad i din elcentral. Om den har slagit av strömmen och inte går att koppla på igen är det fel i din egen bostad.

Kontrollera dina säkringar

Stäng av strömmen med brytaren. Kontrollera mätarsäkringarna på mätartavlan och sedan de vanliga säkringarna. Se efter om en automatsäkring behöver slås på eller ta ut porslinssäkringarna en i taget i en äldre elcentral. Om pärlan på en säkring sitter löst eller har bränd kontaktyta behöver den bytas. Är bottenplattan skadad behöver den åtgärdas av en elektriker. När alla säkringar ser okej ut, slå på strömmen med huvudbrytaren igen.

Anmäl avbrott dygnet runt