Elnätet

Avbrott

Om strömmen går i din bostad kan det bero på flera orsaker, som till exempel åska, grävarbete eller annan oförutsedd händelse. Titta på vår sida driftstatus och vår Facebook för att se om det är ett större strömavbrott. Vi arbetar för att strömmen ska komma igång så fort som möljigt.

Planerat strömavbrott

Då och då kan det hända att vi måste stänga av strömmen hemma hos dig. Vi behöver göra det för att förbättra elleveransen där du bor, så att du och dina grannar undviker oförutsedda strömavbrott.

När vi planerar ett avbrott försöker vi alltid anpassa tiden så att så få kunder som möjligt påverkas, men ibland kan det förstås ändå komma olägligt. Vi kan exempelvis inte ta hänsyn till om du har hantverkare hemma då ofta flera kunder är berörda. Om du har svårt att klara dig utan ström kortare eller längre tid rekommenderar vi dig att skaffa någon form av reservkraft eller batteri.

Planerade avbrott förläggs vanligtvis under måndag-fredag och varar högst 5 timmar om inget oförutsett händer. Vi bygger om i nätet under hela året och det innebär även avbrott under vintern. Men om vi bedömer att det är för kallt kan vi ställa in med kort varsel.

Felsök själv om strömmen har går hemma hos dig

Vissa aktiviteter kan orsaka strömavbrott i ditt hem. Kanske slog du på din tvättmaskin, tänkte göra våfflor eller slår på många elprylar samtidigt. Då kan jordfelsbrytaren gå, detta gör den när det är något fel på din elpryl.

Kolla om strömmen har gått överallt eller bara i vissa delar av ditt boende. Om du är delvis utan ström så kan det vara en säkring som har gått, antingen en mätarsäkring på mätartavlan eller en vanlig säkring i elcentralen. Är du helt utan el så prova testknappen på jordfelsbrytaren eller slå på den.

Om du ser att grannen har ström eller att det lyser i trapphuset är det troligtvis något fel i din egen bostad.

Huvudbrytaren, mätarsäkringarna och elmätaren finns på din mätartavla. I flerfamiljshus kan den finnas i lägenheten, källaren eller i trapphuset, i enfamiljshus på fasaden och i äldre villor inomhus. Är texten synlig på elmätarens display tyder det på att felet kan vara någonstans i din egen bostad.

Det finns en eller flera elcentraler/säkringslådor för olika delar av din bostad. De sitter vanligtvis i hallen, källaren eller garaget men ibland även på vinden. Gamla säkringsmodeller har runda säkringar som skruvas fast, medan nyare modeller har små brytare/automatsäkringar.

Förutom säkringar finns det ofta en jordfelsbrytare installerad i din elcentral. Om den har slagit av strömmen och inte går att koppla på igen är det fel i din egen bostad.

Stäng av strömmen med brytaren. Kontrollera mätarsäkringarna på mätartavlan och sedan de vanliga säkringarna. Se efter om en automatsäkring behöver slås på eller ta ut porslinssäkringarna en i taget i en äldre elcentral. Om pärlan på en säkring sitter löst eller har bränd kontaktyta behöver den bytas. Är bottenplattan skadad behöver den åtgärdas av en elektriker. När alla säkringar ser okej ut, slå på strömmen med huvudbrytaren igen.

Mer information om vad som gäller vid strömavbrott:

Senaste frågorna om elnätet

Alla frågor och svar

  • Vad består min elkostnad av?

    Att ha tillgång till el är en självklarhet för de flesta av oss och inte något vi funderar så mycket över. Men när fakturan kommer kanske vi ibland undrar vad det egentligen är vi betalar för. Här går vi igenom hur elkostnaden fördelar sig.

  • Klotter på nätstationer och kabelskåp

    Klotter och affischering är förbjudet på nätstationer och kabelskåp. Om budskapet är kränkande eller stötande på våra nätstationer och kabelskåp tar vi bort det så snart som möjligt.

  • Vad är effekttaxa?

    Effekttaxa är en taxa som tar hänsyn till hur mycket effekt du som kund använder under olika tider och månader på året. Vi har sammanfattat det viktigaste du behöver ha koll på.

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*

* Anger obligatoriskt fält.