Elmätare

Smarta elmätare

Samtliga våra elnätskunder har fått eller kommer att få en ny elmätare, Omnipower som tillhandahålls av Kamstrup.

På elmätaren finns möjlighet att läsa av bland annat aktuellt effektuttag samt spänning och ström per fas genom att trycka sig fram i menyn. Detta kan vara till nytta för dig till exempel när du anlitar en elinstallatör. Installatören kan då enkelt bilda sig en uppfattning om fördelningen av ström per fas i din anläggning.

Du som har sommarhus och vill säsongsfrånkoppla elen gör det med hjälp av elmätarens inbyggda brytare och inte genom att använda din huvudsäkring. Då fungerar fortfarande vår kommunikation med elmätaren och vi kan läsa av mätarställningen och statusen på elleveransen. Läs mer här

Programvaran i elmätarna är fjärruppgraderbar vilket gör dem anpassningsbara till eventuella nya myndighetskrav i framtiden.

Skövde Energis alla mätare är timavräknade viket innebär att vi samlar in, rapporterar och fakturerar på timvärden och inte på mätarställning