Elmätare

Skövde Energi Elnät fjärravläser alla sina mätare genom radiokommunikation och elnätskommunikation. Ett arbete pågår att byta alla mätare så att de uppfyller de funktionskrav som elmarknadsinspektionen har tagit fram. Arbetet ska vara slutfört innan utgången av år 2024.

Mätare Skövde Energi

När vi byter mätare hos dig

Om mätaren sitter inne hos dig, aviserar vi dig cirka en vecka i förväg med ett förslag på tid, för att du ska kunna vara där och öppna för vår montör. Passar inte tiden måste du höra av dig till oss.

Om mätaren sitter i fasadskåp och är åtkomlig för oss aviserar vi vanligtvis ett par dagar i förväg. Du måste se till att mätaren är åtkomlig och att det inte står föremål framför fasadskåpet.

När vi byter mätare på fasadskåp sätter vi upp en antenn på utsidan för att underlätta kommunikationen med mätare.

Sommarstuga

När sommaren är över och du bommar igen för vintern i din sommarstuga, kan det vara skönt att bryta strömmen så att allt verkligen är avstängt. Detta kan du göra i din mätare om du har en nyare modell, se manual Bryta strömmen i mätaren. Om du har en äldre mätare, kontakta oss så hjälper vi dig.

För dig med abonnemang på 80 ampere eller högre

Alla anläggningar med abonnemang på 80 ampere eller högre omfattas av kontroller vart sjätte år, då vi kommer ut och kontrollerar mätsystemet på plats hos dig.