Allmänna avtalsvillkor fjärrvärme

De allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärme har nu blivit färdigförhandlade och fastställda.
De nya villkoren gäller från den 1 september 2023

För fjärrvärme finns två versioner av allmänna avtalsvillkor. En för leverans av fjärrvärme som används för enskild konsument och en för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet.

Konsumentvillkoren har fastställt gemensamt av Energiföretagen och Konsumentverket medan näringsvillkoren har fastställts av Värmemarknadskommitén.

Orsaken till att de allmänna avtalsvillkoren revideras är de förändringar i fjärrvärmelagen och den nya föreskriften från Energimarknadsinspektionen

Det är innehållet i föreskriften (EiFS 2022:3) som till allra största del föranlett ändrade skrivningar i villkoren. Det rör främst mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändning, fakturering och faktureringsinformation.

Därutöver har några mindre språkliga justeringar gjorts

Bestämmelserna i avtalsvillkoren handlar bland annat om:

  • Leveransgränser
  • Mätning, insamling av mätvärden
  • Fakturering
  • Avstängning, avbrott och begränsningar av leverans
  • Prisändringar
  • Förhandling och medling enligt fjärrvärmelagen