Priser och avgifter för fjärrvärme

Allmänna avtalsvillkor

För fjärrvärme finns två versioner av allmänna avtalsvillkor. En för leverans av fjärrvärme som används för enskild konsument och en för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet. Konsumentvillkoren har fastställt gemensamt av Energiföretagen och Konsumentverket medan näringsvillkoren har fastställts av Värmemarknadskommitén.

För fjärrvärme finns två versioner av allmänna avtalsvillkor. En för leverans av fjärrvärme som används för enskild konsument och en för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet. Konsumentvillkoren har fastställt gemensamt av Energiföretagen och Konsumentverket medan näringsvillkoren har fastställts av Värmemarknadskommitén.

Orsaken till att de allmänna avtalsvillkoren revideras är de förändringar i fjärrvärmelagen och den nya föreskriften från Energimarknadsinspektionen. De nya villkoren gäller från och med den 1 september 2023.

Det är innehållet i föreskriften (EiFS 2022:3) som till allra största del föranlett ändrade skrivningar i villkoren. Det rör främst mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändning, fakturering och faktureringsinformation. Därutöver har några mindre skriftliga justeringar gjorts.

Bestämmelserna i avtalsvillkoren handlar bland annat om:

  • Leveransgränser
  • Mätning, insamling av mätvärden
  • Fakturering
  • Avstängning, avbrott och begränsningar av leverans
  • Prisändringar
  • Förhandling och medling enligt fjärrvärmelagen

Våra avtalsvillkor

Vanliga frågor och svar

Alla frågor och svar

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Person-/kundnummer

Ditt sökresultat

Om du inte hittar det du letar efter skriv din fråga till oss här.