Vi har erhållit Mycket väl godkänt i Medarbetarnöjdhet och i Ledarskap!

Emblem för betyg mycket väl godkänt i medarbetarnöjdhet 2024

Vi på Skövde Energi har i April 2024 erhållit Mycket väl godkänt och i Medarbetarnöjdhet och i Ledarskap!

Supportföretaget TMJ Group, som är specialister inom medarbetar- och kundundersökningar, genomför regelbundet medarbetarundersökningar av djupgående och innovativ karaktär. Där ställs höga krav på oss som arbetsgivare, vilket bl.a. innebär att vi måste följa upp och förbättra de utvecklingsområden som kommer av undersökningens genomförande. Genom en unik intervjuteknik, där dialogen med varje medarbetare är viktig och tas tillvara, får vi en möjlighet att leva i ständig förbättring. Vi vill och arbetar ständigt för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Om Supportföretaget TMJ Groups Medarbetarundersökningar:

Nöjdhetsindex baseras på 7 för medarbetaren viktiga nöjdhetsområden med ett 30-tal frågeområden och presenteras övergripande i ett nöjdhetsindex på skalan 0-100.

Nöjdhetsemblem delas ut enligt nedan erhållna indexvärden:

Nöjdhetsindex   60-70 = Godkänd

Nöjdhetsindex   >70-75 = Väl godkänd

Nöjdhetsindex   >75 = Mycket väl godkänd

Nöjdhetsindex = Bäst, erhålls av det företag som i nämnd studie nått allra högst nöjdhetsindex av samtliga deltagande företag.

För mer information om Supportföretagets Medarbetarindex, kontakta: Tove Åkerman-Stenman, tove@supportforetaget.se

Vanliga frågor och svar

Alla frågor och svar

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*

* Anger obligatoriskt fält.