Faktura och betalning

Skatter och avgifter

De svenska elkunderna betalar skatter och avgifter till staten, kostnader som inte kan påverkas av elkunderna.

  • Energiskatt på el betalas på fakturan från elnätsföretaget.
  • Enligt ett statligt beslut betalar kunden för elcertifikat, i syfte att stimulera utbyggnad av el från förnyelsebara energikällor – sol, vind, viss vattenkraft och biobränslen. Denna avgift ökar varje år och debiteras på elhandelsfakturan.
  • 25 procent moms läggs på elnätskostnaden + elhandelskostnaden + energiskatten
  • Vissa myndighetsavgifter ska betalas, exempelvis elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter. Läs mer här.


Utöver dessa skatter och avgifter finns andra politiskt bestämda pålagor som påverkar prissättningen på den nordiska elbörsen. Det gäller till exempel handelssystemet med utsläppsrätter inom EU, samt  skatter och avgifter på elproduktion. 

Dessutom betalas fastighetsskatter för alla slag av anläggningar för elproduktion.

Senaste frågorna

Alla frågor och svar

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*

* Anger obligatoriskt fält.