Konsumenträtt

Allmänt

Dina rättigheter regleras av de allmänna avtalsvillkoren samt av Ellagen, 11 kap. De allmänna avtalsvillkoren hittar du här

Klagomål

Vi vill att du som kund hos oss ska vara nöjd. Om vi inte lever upp till dina förväntningar vill vi gärna veta det. Kontakta vår Kundservice på telefon 0500-493660 eller via mail info@skovdeenergi.se

Vill du ta ditt ärende vidare för att få rådgivning eller hjälp med att få ärendet prövat, finns ett antal externa parter som du kan diskutera ditt ärende med. De har till uppgift att hjälpa dig som enskild konsument om du av någon anledning känner dig felaktigt bemött eller felbehandlad.

Hit kan du vända dig:

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)Tel: 08-50886000

Energimarknadsinspektionen (EI)

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Kommunens Konsumentvägledning

Klagoguiden

Mer info