För elinstallatören

Här finns information och verktyg för dig som arbetar som elinstallatör.
Det är viktigt att våra tekniska anvisningar ”Anslutning till elnät” läses igenom innan arbete påbörjas.

Elsy

Vi arbetar med ett webbaserat programverktyg för att hantera för- och färdiganmälningar digitalt.
Som elinstallatör slipper du att skicka in för- och färdiganmälan per post och inga underskrifter behövs.
All administration sker snabbt och enkelt via webben.

Som auktoriserad elinstallatör skapar du en egen inloggning till webb-verktyget vi nyttjar. Där kan du följa handläggningen av dina anmälningar. Systemet minimerar risken för fel, vilket leder till snabbare handläggning.

Registrera företagskonto i Elsy

Öppna länken till Elsy klicka på registrera konto, klicka på  Nästa  längst ner till höger på sidan, fyll i alla uppgifter och avsluta med att klicka på slutför. När registreringen är klar behöver Skövde Energi Elnät godkänna registrering innan tjänsten kan börja användas. Mer information kan läsas i manualen.