Tillfällig anslutning

Tillfällig anslutning används ofta till cirkus, tivoli, marknader och andra kortvariga aktiviteter men framförallt när man ska bygga hus, och då kallar vi det för byggström.

Ett elskåp vid ett bygge

För att beställa en tillfällig anslutning behöver du kontakta en auktoriserad elinstallatör. Elinstallatören sköter sedan kontakten med oss.

  • Elinstallatören skickar in en färdiganmälan med önskat anslutningsdatum till oss. Tänk på att skicka in färdiganmälan senast sju arbetsdagar innan den ska tas i bruk.
  • Elinstallatören ställer upp ett byggmätarskåp på anvisad plats och ansluter en max fem meter lång serviskabel.
  • Skövde Energi ansluter servisen i kabelskåpet och sätter upp en elmätare.
  • När den kortvariga aktiviteten är avklarad anmäler elinstallatören urkoppling av den tillfälliga anläggningen.
  • Engångskostnad för tillfällig anläggning utöver fast och rörlig avgift hittar du här