Våra anläggningar

Skövde Energi har ett ca 15 mil långt fjärrvärmenät som finns i Skövde tätort, Skultorp, Stöpen, Timmersdala och Tidan.

Hälften av våra kunder består av småhus, resten är fördelat på industrier, flerbostadshus, lokaler och offentlig förvaltning. De största kunderna är Volvo Powertrain, Aurobay (Volvo cars), Skövde Garnison, Västfastigheter (Skaraborgs Sjukhus Skövde), Skövdebostäder samt Skövde kommun.

Våra fjärrvärmenät

Skövde tätort

Fjärrvärmenätet sträcker sig från Södra Ryd i norr till Hentorp i söder, Trädgårdsstaden i öster och Karlsro i väster.

Skultorp

Produktion med biobränsle och träbriketter. Här finns även en oljepanna för reserv- och spetslast.

Stöpen

Stöpen

Närvärmenätet som består av en panncentral med två pannor. Värmen produceras i en pelletseldad anläggning med en oljepanna för reserv- och spetslast.

Tidan

En panncentral som består av en pelletseldad panna samt en reserv- och spetslastanläggning som eldar olja.

Timmersdala

En anläggning som gör att den oljebaserade värmeproduktionen minskar till förmån för biobränslebaserad.

Vanliga frågor om fjärrvärme

Alla frågor och svar

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*

* Anger obligatoriskt fält.