Fjärrvärmenätet i Skövde

Skövde Energi har ett ca 15 mil långt fjärrvärmenät som finns i Skövde tätort, Skultorp, Stöpen, Timmersdala och Tidan.

Hälften av våra abonnenter är småhus och resten är fördelat på industrier, flerbostadshus, lokaler och offentlig förvaltning. De största kunderna är Volvo Powertrain, Volvo Cars, Skövde Garnison, Västfastigheter (Skaraborgs Sjukhus Skövde), Skövdebostäder samt Skövde kommun.

Mer information om fjärrvärmenätet i Skövde kommun finns under respektive anläggning i menyn.