Mätning

Vi på Skövde Energi ansvarar för nätanslutningen fram till elmätaren. För att vi ska kunna mäta både konsumtion och produktion på ett korrekt sätt behövs rätt elmätare. Om din elmätare inte är anpassad för detta byter vi elmätare. Mätarbytet är kostnadsfritt om bytet gäller den ordinarie elmätaren för elkonsumtion. Idag kan du sälja överskottet du producerar men i framtiden så kan det av nättekniska skäl bli otillåtet att mata ut effekt.

Mätning

Särskild avgift för mätning

Vanligtvis ingår mätning och rapportering av producerad el för anslutningar 16-63 A i ordinarie nätavgift.

Elcertifikatmätning

Du som producerar egen el via sol, vind eller vatten, har möjlighet att få ersättning genom så kallade elcertifikat. Varje megawattimme (1 000 kWh) förnybar el som du producerar ger ett elcertifikat, som du sedan kan sälja till ett elhandelsbolag. För att kunna sälja elcertifikat krävs en godkänd anläggning för produktion av förnybar el och att du rapporterar din elproduktion till Energimyndigheten.