Solceller

Vi på Skövde Energi arbetar aktivt med att minimera påverkan på miljön och klimatet. Lösningar som gör att du som privatperson på egen hand kan minska din klimatpåverkan är givetvis något vi främjar. Därför är vi glada att nu i samarbete med Billinge Energi kunna erbjuda våra kunder hjälp hela vägen i processen med allt ifrån att söka bygglov och bidrag till installation av färdiga solceller till ditt hem.

När du dimensionerar effekten på din anläggning så rekommenderar vi dig att den inte ska vara större än ditt minimala effektuttag så att du inte producerar ut effekt på nätet. Idag kan du investera i en större anläggning och sälja överskottet men i framtiden så kan det av nättekniska skäl bli otillåtet.
Mer information om att vara microproducent hittar du här

En solcellsanläggning har en lång livslängd, upp till 40 år. Därför är det viktigt att du köper dina solceller av en leverantör och samarbetspartner som du kan räkna med under en lång tid framöver. Du ska helt enkelt kunna känna dig trygg med ditt köp, din installation och fortsatta drift.

Går du i funderingar kring att installera solceller? Eller är du osäker på om ditt tak lämpar sig? Och hur stor anläggning behöver man? Kontakta gärna Billinge Energi på telefon 0511-21550 eller gå in på Billinge Energis hemsida för mer upplysning.

Gå gärna in på Solelportalen, här finns ännu mer information. Solelportalen

I solelkalkylen kan du räkna på vilken återbetalningstid en solcellsanläggning kan få och vad elen som solcellerna producerar kostar

Fågelperspektiv på Trädgårdsstaden i Skövde