Energitjänster

BioCCS

Lokal marknadsanalys om klimatpositiv fjärrvärme

Skövde Energi utreder inom den pågående förstudien ”Klimatpositiv fjärrvärrvärme med BioCCS i Skövde” möjligheten att etablera en anläggning för att avskilja koldioxid vid kraftvärmeverket i Skövde.

Under januari-februari 2023 gjorde vi en digital marknadsanalys hos Skövde Energis fjärrvärmekunder (privat- och företagskunder). Denna marknadsanalys ska ge en indikation på intresset för klimatpositiv fjärrvärme samt öka förståelsen för Bio-CCS och minusutsläpp.

Bakgrund

  • Som en del i detta förväntas regioner och kommuner behöva erbjuda lösningar för att sänka koldioxidutsläppen, till exempel möjligheten att fånga in och lagra koldioxid. Denna teknik kallas Bio-CCS, Bioenergy Carbon Capture and Storage. Det är en kompletterande åtgärd för att klara klimatutmaningen som världen står inför.
  • Sverige har som mål att bli klimatpositivt år 2045. Det innebär att Sverige först ska bli klimatneutrala för att sedan satsa på att fånga in och lagra koldioxid. Man kan säga att man städar atmosfären på koldioxid och på så sätt genererar minusutsläpp, vilket innebär klimatpositivt.
  • Skövde Energi följer Sveriges mål med att bli klimatpositiva 2045. Skövde Energi har utrett möjligheterna för koldioxidinfångning för att bli klimatpositiva genom minusutsläpp. De minusutsläpp som Skövde Energi kan producera kan användas för att erbjuda klimatpositiv fjärrvärme. Det gör att fastigheter och produkter blir klimatpositiva, vilket i sin tur skapar möjlighet för kunder och hyresgäster att tillsammans med Skövde Energi möjliggöra klimatomställningen.
  • En eventuell framtida satsning på Bio-CCS kommer främst finansieras genom nationellt eller internationellt stöd samt en frivilligmarknad för certifikat på minusutsläpp.

För mer information eller frågor om förstudien eller marknadsanalysen, kontakta Åsa Holmqvist Ekman eller Maria Karlsson.

Våra energitjänster

Energitjänster

Tung fordonsladdning

Vi påskyndar omställningen till ett fossilfritt och hållbart logistiksystem.

Batterilager

Konceptet som passar både stora och små aktörer

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Person-/kundnummer*

Ditt sökresultat

Om du inte hittar det du letar efter skriv din fråga till oss här.