Anmäl flyttning

Flyttlåda med en katt i

Elnätsavtal

Du som kund behöver ha ett elnätsavtal för att få tillgång till el. Du är hänvisad till Skövde Energi när du bor i Skövde tätort. Elnätsavtal regleras i de allmänna avtalsvillkoren.

Anmäl inflyttning till elnätsföretaget i god tid innan du flyttar in i din nya bostad. Gäller även om du bor i lägenhet och flyttar inom samma fastighet.

Elnätsavtalet är knutet till en adress och behöver därför sägas upp. Uppsägning av elnätsavtalet kan bara ske framåt i tiden.

Elhandelsavtal

Elhandelsavtal tecknar du med det företag som du köper din el av. Har du vårt anvisade bolag, Billinge Energi, får du både elnät och elhandel på samma faktura. Väljer du ett annat elhandelsbolag, får du två fakturor. En från oss avseende elnätskostnader och en från elhandelsbolaget gällande din elförbrukning.

Har du någon annan elhandlare än Billinge Energi, behöver du meddela dem att du flyttar.

Ägarbyte

Äger du en fastighet inom Skövde kommun som är ansluten till El, VA eller fjärrvärmenätet, behöver vi få uppgifter om ny ägare i samband med ägarbytet samt tillträdesdatum.

Fram till tillträdesdagen är det du som fastighetsägare som ansvarar för betalning av Elnät, vatten och fjärrvärme, det går aldrig att säga upp innan ny ägare tar över.

Vatten och avlopp

Ska du flytta till en bostad som har vatten och avlopp ansluten till Skövde kommun behöver du anmäla det till oss. Vi fakturerar VA på uppdrag av Skövde kommun.

På tillträdesdagen behöver vi en vattenavläsning för att kunna stämma av den tidigare ägarens vattenförbrukning. Det går bra att ringa in eller skicka via mail till oss.

Uthyrning VA och Fjärrvärme

Hyr du ut din fastighet har du som ägare ansvar för vatten- och fjärrvärmeabonnemanget, det kan aldrig läggas över på en hyresgäst. Vi kan däremot hjälpa dig att skicka fakturan till hyresgästen.

Skövde Energi värnar om den personliga integriteten, du kan läsa mer här om hur vi behandlar dina uppgifter som du lämnar till oss.