Anmäl flyttning

Flyttlåda med en katt i

Elnätsavtal

Du som kund behöver ha ett elnätsavtal för att få tillgång till el. Du är hänvisad till Skövde Energi när du bor i Skövde tätort. Elnätsavtal regleras i de allmänna avtalsvillkoren.

Anmäl inflyttning till elnätsföretaget i god tid innan du flyttar in i din nya bostad. Gäller även om du bor i lägenhet och flyttar inom samma fastighet.

Elnätsavtalet är knutet till en adress och behöver därför sägas upp. Uppsägning av elnätsavtalet kan bara ske framåt i tiden.

Elhandelsavtal

Elhandelsavtal tecknar du med det företag som du köper din el av. Har du vårt anvisade bolag, Billinge Energi, får du både elnät och elhandel på samma faktura. Väljer du ett annat elhandelsbolag, får du två fakturor. En från oss avseende elnätskostnader och en från elhandelsbolaget gällande din elförbrukning.

Har du någon annan elhandlare än Billinge Energi, behöver du meddela dem att du flyttar.

Vatten och avlopp samt fjärrvärme

Ska du flytta till en bostad som har vatten och avlopp ansluten till Skövde kommun behöver du anmäla det till oss. Vi fakturerar på uppdrag av Skövde kommun.

Flyttar du till en bostad där det även finns fjärrvärme anslutet, är det samma här, du behöver anmäla det till oss.