Flytta

Du behöver ha två avtal när det gäller el – ett för elnät och ett för elhandel.

Flyttlåda med en katt i

Elnätsavtal

Elnätsavtal regleras i de allmänna avtalsvillkoren. Du som kund måste ha ett elnätsavtal för att få tillgång till el. Du är alltid hänvisad till det elnätsföretag som äger elnätet där du bor.

Anmäl inflyttning till (teckna avtal med) elnätsföretaget i god tid innan du flyttar in i din nya bostad. Detta gäller även om du bor i lägenhet och flyttar inom samma fastighet.

Elnätsavtalet är knutet till en viss adress och kan därför inte flyttas utan måste sägas upp. Uppsägning av elnätsavtalet kan bara ske framåt i tiden – aldrig i efterhand.

Elhandelsavtal

Elhandelsavtal tecknar du med det företag som du köper din el av. Har du vårt anvisade bolag, Billinge Energi AB, får du både elhandel och elnät på samma faktura. Annars får du två fakturor, en från oss avseende elnätskostnader och en från elhandelsbolaget gällande din elförbrukning.

Har du någon annan elhandlare än Billinge Energi AB så måste du meddela dem att du flyttar.