Priser och avgifter för fjärrvärme

Taxa fjärrvärme 2024 inklusive moms

Taxor för leverans av fjärrvärme från Skövde Energi. Det gäller från och med 1 januari 2024. Kostnaden är angiven inklusive moms.

Alt nrGällandeFast kostnad
kr/år
Effektkostnad
kr/kW år
Energikostnad
kr/MWh
Period
SmåhustaxaEn- och två-
bostadshus
4 188 kr0661 krjan-dec
EffekttaxaÖvriga anläggningar01 270 kr524 kr
381 kr
200 kr
381 kr
524 kr
jan, feb, mars
april, maj
juni, juli, aug
sept, okt
nov, dec

Småhustaxan (S) följer taxeringskod för fastigheten.

Prispolicy

På Skövde Energi strävar vi efter affärsmässig samhällsnytta – en balans mellan aspekterna ekonomi, leveranssäkerhet och miljö.

Effekttaxa

Effekttaxan har ett differentierat energipris över året, se tabell ovan.

Effekten som ligger till grund för effektkostnaden, fastställs för varje enskild anläggning (ej småhus) genom beräkning där man tittar på den högsta dygnseffekten under året. Effekt för år 2024 kommer att beräknas utifrån ett medelvärde av maxeffekterna för år 2021, 2022 och 2023. Justering av effekten görs av Skövde Energi varje år. Justering sker dock endast om avvikelsen från tidigare värde överstiger 5%.

Debitering

Småhus (en- och tvåbostadshus)  debiteras per kvartal men det går att få månadsfaktura om du önskar detta. För övriga fastigheter sker debitering varje månad.

Leveransgränsen går normalt omedelbart innanför byggnaders och anläggningars grundmur. Skövde Energi äger avstängningsventilerna och utrustning för bestämning av värmeförbrukning.

Övrigt

Skövde Energi AB reserverar sig mot eventuella ändringar avseende skatter och moms.

Avtalet för fjärrvärmeleveransen gäller tills vidare. Skulle du någon gång i framtiden vilja ändra uppvärmningsform är uppsägningstiden tre månader.

Prisjustering ska du som kund meddelas 60 dagar före en eventuell prisändring enligt fjärrvärmelagen.

Våra avtalsvillkor

De allmänna avtalsvillkoren för leveranser av fjärrvärme finns i två varianter, dels för näringsidkare och dels för konsumenter.

Vanliga frågor och svar

Alla frågor och svar

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Person-/kundnummer*

Ditt sökresultat

Om du inte hittar det du letar efter skriv din fråga till oss här.