Hållbarhet

Miljövärden i Skövde

Svensk Fjärrvärme redovisar årligen fjärrvärmens miljövärden som kommer från drygt 250 fjärrvärmenät runt om i landet.

Miljövärden för 2023

Preliminära miljövärden för fjärrvärmen tillhörande år 2023

Värden för 2023

ResursanvändningSkövde tätortSkultorpStöpenTidanTimmersdala
Emission av växthusgaser
Förbränning g CO2 ekv/kWh66,112,710,817,88,4
Transport och produktion av bränsle gCO2/kWh6,814,616,418,817,6
Primärenergifaktor0,070,150,160,200,18
Fördelning tillförd energi till värmeproduktion
Återvunnen energi %460000
Förnybart %53,597989699
Fossilt %0,53241

Värden för 2022

ResursanvändningSkövde tätortSkultorpStöpenTidanTimmersdala
Emission av växthusgaser
Förbränning g CO2 ekv/kWh69,519,916,56,38,3
Transport och produktion av bränsle gCO2/kWh7,916,517,318,118,5
Primärenergifaktor0,120,190,200,160,19
Fördelning tillförd energi till värmeproduktion
Återvunnen energi %430000
Förnybart %56959610099
Fossilt %0,8540,30,9

Vill du veta mer om hur beräkningarna är utförda?

Årlig redovisning av fjärrvärmens miljövärden

Svensk Fjärrvärme redovisar årligen fjärrvärmens miljövärden, värdena kommer från drygt 350 fjärrvärmenät runt om i landet. Skövde Energi innefattar fem av dessa nät; Skövde tätort, Stöpen, Tidan, Timmersdala och Skultorp.

Miljövärden

För att mäta fjärrvärmens miljöpåverkan används miljövärden. Dessa miljövärden beräknar hela processen av fjärrvärmen; från kol i gruvor och träden i skogen fram till elementen och vattenkranen. Från produktion till konsumtion. Miljövärdena kan man använda när man vill veta vad fjärrvärmen på just ens egen ort har haft för klimatpåverkan.

Miljövärden visar hur effektivt energin används och:

 • Hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan
 • Hur stor andel fossila bränslen som använd i varje fjärrvärmenät

En värmemarknadskommitté

Värmemarknadskommittén består av Svensk Fjärrvärme tillsammans med kundorganisationerna Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. Dessa har beslutat hur fjärrvärmens miljöpåverkan ska värderas och utgår då ifrån tre miljöparametrar:

 • Resursanvändning
  Ett mått på hur effektiv framställningen av energi är och mäts i primärenergifaktor. Primärenergi är energi som finns i naturresurser som inte har omvandlats. I primärenergifaktorn inkluderas energin innan den har omvandlats, men även energi som har gått åt till att framställa energi i den form vi använder den.
 • Klimatpåverkan
  Här ingår koldioxidutsläpp och påverkan av metan och lustgas. Det handlar om utsläpp från förbränning av bränslen, men också produktion och transporter av den energi som används i fjärrvärmeproduktionen.
 • Fossila bränslen
  Här redovisas användningen av kol, fossil olja och naturgas. Men också andelen fossilt i den el som har tillförts rapporteras.

De värden som används när miljövärdet beräknas är schabloner för olika bränslen och utsläpp. Värden från de olika bränslen varierar på grund av ursprunget och förhållandet.

Vanliga frågor och svar

Alla frågor och svar

 • Vad består min elkostnad av?

  Att ha tillgång till el är en självklarhet för de flesta av oss och inte något vi funderar så mycket över. Men när fakturan kommer kanske vi ibland undrar vad det egentligen är vi betalar för. Här går vi igenom hur elkostnaden fördelar sig.

 • Vad innebär sms-tjänsten för driftstatus?

  Vi kan skicka avbrottsinformation skickad till dig via sms. Genom att registrera dig här så håller vi dig uppdaterad om avbrott som rör ditt närområde.

 • Vad gäller för vatten och avlopp?

  Vi sköter faktureringen åt Skövde kommuns VA-avdelning. Behöver du kontakta VA-avdelningen? Här hittar du kontaktuppgifterna.

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Person-/kundnummer*

Ditt sökresultat

Om du inte hittar det du letar efter skriv din fråga till oss här.