HAN – Home Area Network

Ta del av realtidsdata med kundgränssnitt

Är du intresserad av att ta del av din egna mätdata i nära realtid?


HAN-porten även kallat för kundgränssnitt finns i din elmätare och kompletteras med en så kallad HAN-modul.

För att mätdata direkt från din elmätare ska bli tillgängligt för dig som kund måste HAN-porten aktiveras av oss på Skövde Energi. Den person som står skriven på elnätsavtalet för adressen kan fylla i formuläret och be oss öppna upp HAN-porten.

För att kunna koppla in en tredjepartsprodukt behöver du ha en HAN-modul.
Modulen finns tillgänglig att köpa på elektronikmarknaden eller hos oss på Skövde Energi och monteras av dig som kund i den inbyggda HAN-porten. Se instruktion längre ner på sidan.

När HAN-modulen sitter på plats och är aktiverad av oss finns möjlighet för dig att koppla till tredjepartsprodukter för olika typer av realtidsdata. Vi tillhandahåller just nu inga tredjepartsprodukter.

Skövde Energi har möjligheten att öppna upp HAN-porten till både RJ45/ HAN-NVE (Norsk standard) och RJ12/P1 (Holländsk standard). RJ12/P1 levererar en väldigt liten mängd ström, en del realtidsmätare på marknaden behöver extra strömförsörjning.
Vilken port din tredjepartsprodukt har avgör vilken port vi behöver öppna i din elmätare.

Vill du aktivera din HAN-port eller köpa en HAN-modul. Fyll i formuläret så hjälper vi dig.

Frågor och svar

Porten, som också kallas för kundport eller kundgränssnitt, är ett myndighetskrav. Senast år 2025 ska alla elmätare i Sverige ha porten. Porten tillåter kunden att i nästan realtid ta ut mätvärden om sin egen elanvändning.

Porten används för att du som kund ska kunna ta ut nära realtidsvärden från elmätaren.

Det kan vara intressant för dig att följa din aktuella förbrukning, strömmar och spänningar.
Du kan ha egna system där den här typen av värden läses in, lagras och används för t.ex. optimering av din energianvändning eller lastbalansering.
Det finns produkter ute på marknaden som använder sig av data från HAN-porten på elmätare.

Parametrar som du kan ta ut via HAN-porten är:

 • Mätarens aktuella datum och tid
 • Mätarnummer
 • Mätartyp
 • Momentan effekt i alla fyra kvadranter (import, export, aktiv, reaktiv)
 • Total energi (mätarställning) i alla fyra kvadranter (import, export, aktiv, reaktiv)
 • Spänning per fas
 • Ström per fas
 • Dataströmmen pushas ut från mätaren var 10:e sekund. Med P1 porten får du mätvärden varje sekund.

Skövde Energi har möjligheten att öppna upp HAN-porten till både RJ45/ HAN-NVE (Norsk standard) och RJ12/P1 (Holländsk standard)

Vilken port din tredjepartsprodukt har avgör vilken port vi behöver öppna i din elmätare.

Idag behöver tredjepartsprodukterna extra strömförsörjning vid användning av RJ12 kontakt.

Det finns möjligheten att beställa HAN-modul av oss på Skövde Energi. Vi har moduler för både RJ45 och RJ12.

Idag behöver tredjepartsprodukterna extra strömförsörjning vid användning av RJ12 kontakt.

Nej. Sitter din elmätare inte tillgänglig för dig som kund kommer du inte att kunna använda HAN-porten.

T ex om din elmätare sitter i ett kabelmätarskåp i trottoaren utanför din tomt tillhörande Elnätsbolaget kommer du inte att kunna komma åt din elmätare och ansluta till HAN-porten. Lika så om din elmätare sitter i en låst el central i källaren på ett flerbostadshus kan det vara problem att komma åt HAN-porten på din elmätare.

Utrustning som ansluts till HAN-porten behöver oftast nå ditt Wi-Fi nätverk för att fungera, därför kan långt avstånd till din elmätare kan ge dig problem att använda HAN-porten.

Alternativa lösningar finns med att du anlitar en elektriker som installerar en realtidsmätare med mättransformatorer direkt på dina inkommande elledningar. Detta ger samma funktionalitet som att använda HAN-porten på din elmätare. Du som kund kan också installera ett nytt markmätarskåp eller fasadmätarskåp så att du får mätaren flyttad till egen fastighet och vi skarvar om servisen till detta nya skåp.

Innan din HAN-port skickar ut data behöver porten aktiverad av Skövde Energi. Aktiveringen sker endast på kundens begäran. Du kan fylla formuläret här så öppnar vi din HAN-port.

HAN-porten är i normalläget inaktiv och måste aktiveras av Skövde Energi. Aktiveringen sker fjärrstyrt utan kostnad. Fyll i formuläret här så öppnar vi upp din HAN-port.

Vissa tredjepartsprodukter behöver även uppdatera sin firmware för att kunna läsa data från din elmätare. Låt utrustningen stå i gång med nätverksansluten några timmar så uppdateras oftast den automatiskt.

Nej, användningen av porten erbjuds utan kostnad. Skövde Energi tar heller inga avgifter för att aktivering eller Inaktivering av porten

Myndighetskravet säger att porten ska vara inaktivt om den nuvarande kunden inte har begärt aktivering. Du som kund har ansvar för att endast behöriga har åtkomst till en aktiverad port. När du begär inaktivering, flyttar från adressen eller att nätavtalet av annan anledning avslutas är det Skövde Energis ansvar att porten inaktiveras igen tills nästa kund begär aktivering.

Du kan logga in på Mina Sidor för att se din förbrukning. Där kan du se dygns- och timvärden.

Via HAN-porten kan du se din elförbrukning just nu.

Vad gäller elsäkerheten så leds ingen farlig ström genom porten.

Vad gäller datasäkerhet så är endast envägskommunikation möjlig genom porten. Man kan alltså endast läsa av information ur elmätaren, inte ladda upp information in i elmätaren genom porten.

Enligt myndighetskrav så får inte porten vara aktiverad förutom när kunden med nätavtal för anläggningen begärt aktivering. En aktiv port har kunden själv ansvar för att begränsa fysisk åtkomst till.

 • Dra ut HAN-modulen från elmätaren och kontrollera så att stift och kontakter ser okej ut.
 • Byta ut din RJ45/RJ12 kabel emellan din tredjepartsprodukt och HAN-modulen
 • Vissa tredjepartsprodukter behöver extern strömförsörjning.
 • RJ12 /P1 då behöver du ha extern strömförsörjning.
 • Testa så att din externa strömförsörjning fungerar, exempelvis koppla den mot en mobiltelefon och se att den ger laddning.
 • Kontrollera att Wifi signalen är okej
 • Tänk på om mätaren är ute i ett kabelskåp behöver eventuellt kablarna bytas ut mot kablar som klarar fukt och kyla.

Montering av HAN-modul

Bilden till vänster visar hur HAN-modulen ser ut, bilden till höger har vi redan brutit plomberingen och tagit bort platsluckan så att HAN-modulen kan kopplas in.


Det är OK att bryta plomberingen när din HAN-port är öppnad.
Plastluckan kan sitta hårt men den ska tas bort för att HAN-modulen skall kunna kopplas in.

Spara gärna plastluckan så att den kan sättas tillbaka vid till exempel en flytt.

Senaste frågorna

Alla frågor och svar

 • Vad innebär sms-tjänsten för driftstatus?

  Vi kan skicka avbrottsinformation skickad till dig via sms. Genom att registrera dig här så håller vi dig uppdaterad om avbrott som rör ditt närområde.

 • Driftstörningar fjärrvärme

  Saknar du värme eller varmvatten eller tror du att det är fel på värmemätaren. Vi hjälper dig med dina vanliga frågor vad gäller driftstörningar för fjärrvärme.

 • Driftstörningar el

  Har du problem med strömavbrott eller undrar du vilket elnätsområde du bor i? Få svar på dina frågor här.

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*

* Anger obligatoriskt fält.