Jobba hos oss

Anslut till elnätet

Ny elanslutning

Vi ser till att du får el när du bygger villa eller fritidshus i vårt nätområde. Undrar du hur det går till? Vi har listat de sju viktigaste punkterna.

  1. Var ute i god tid! Om vi behöver förstärka eller bygga ut elnätet kan ansökan om tillstånd hos myndigheter och markägare ta tid. Aktuella priser hittar du här.
  2. Kontakta en auktoriserad elinstallatör. Elinstallatören skickar en föranmälan till oss där det framgår vad som ska göras samt bifogar en karta med fastigheten inritad och en situationsplan. Tänk på att anslutningspunkten ska ske i samråd med oss.
  3. När vi fått din beställning och elinstallatörens föranmälan meddelar vi elinstallatören att arbetet kan påbörjas. Det är viktigt att elinstallatören läser igenom våra villkor för ny elanslutning.
  4. Vi projekterar, bereder och söker relevanta tillstånd inför anslutningen. Om det finns behov bygger vi ut eller förstärker nätet.
  5. Förutom att göra elinstallation i huset, sätter elinstallatören upp ett mätarskåp och ser till att rätt kabelskyddsslang grävs ner från mätarskåpet till anvisad plats i tomtgräns. När elinstallatören är klar skickas färdiganmälan till oss.
  6. När vi har fått färdiganmälan ansluter vi serviskabeln och sätter upp mätaren. Elinstallatören ansvarar för att elen kopplas på i din anläggning.
  7. Vi fakturerar anslutningsavgiften.

Vem gör vad?

Kunden äger och ansvarar för:

1. Mätarskåp på fastigheten
2. Kabelskyddsrör från tomtgräns till mätarskåp
3. Grävning innanför tomtgräns

Skövde Energi äger och ansvarar för:

4. Mätare
5. Serviskabel
6. Grävning utanför tomtgräns
7. Kabelskåp
8. Nätstation

Om elnätet

I elnätet transporteras el från kraftverk till hushåll och företag.

Ett elskåp vid ett bygge

Tillfällig anslutning

Tillfällig anslutning för kortvariga aktiviteter men framförallt för husbygge.

Proppskåp

För elinstallatören

Här finns information och verktyg för dig som arbetar som elinstallatör.

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*

* Anger obligatoriskt fält.