Ledningsanvisning

Kontakta alltid oss om du ska gräva. Vi kommer och märker ut våra nedgrävda ledningar där du har tänkt sätta skopan eller spaden i marken. På det viset slipper du riskera att gräva av någonting.

Redskap

Så här beställer du ledningsanvisning

Först gör du ett ärende på ledningskollen. Du får sedan ett svar till din mail med ett pdf-dokument som innehåller karta över området, grävvillkor och kontaktuppgifter till oss.
Via ledningskollen får du även svar på om någon annan aktör har några ledningar inom området.

  1. För att beställa utsättning mailar du pdf-dokumentet till info@skovdeenergi.se. Beställningen måste ske senast 5 dagar innan utsättning ska ske
  2. Våra utsättare kommer åka och markera ledningarna på plats.
  3. Se till att personen som ska utföra grävarbetet får pdf-dokumentet så han/hon kan jämföra karta och fysisk utsättning samt villkoren för att få gräva nära våra ledningar.
  4. Nu kan ni börja ert arbete!
Utrustning

Tänk på

  • Skövde Energi svarar endast för sin egen infrastruktur samt Skövde Stadsnäts fiber och Skövde kommuns gatubelysning. Vi samordnar även utsättningen med ovanstående när beställningen sker via ledningskollen.
  • All anvisning av våra kablar och ledningar måste beställas minst fem arbetsdagar innan arbetet påbörjas.
  • Utsättningen är kostnadsfri första gången. Vid upprepade anvisningar på samma plats debiterar vi självkostnadspris.
  • Anmäler du ditt ärende via telefon kan det ta upp till 14 dagar innan du får anvisningen, eftersom hanteringen då tar lite längre tid.