Hållbarhet

Miljö och hållbarhet är ledorden för verksamheten

Skövde Energi vill uppnå noll klimatavtryck 2045.

– Det är en tuff målsättning och vi jobbar just nu hårt för att ta fram en plan för hur målet ska bli verklighet. Energibranschen och Skövde Energi har redan gjort mycket för att minska koldioxidutsläppen men det räcker inte. Vi satsar på att uppnå noll klimatavtryck 2045, säger vd Sammy Tanhua.

Den nya rapporten från FN:s klimatpanel IPCC visar att klimatförändringen intensifieras allt mer. Redan inom 20 år kommer den globala medeltemperaturen att nå eller ha passerat 1,5 graders uppvärmning. Det är inte för sent att bromsa utvecklingen, men då måste koldioxidutsläppen minskas drastiskt.

Tillsammans med Klimpo, ett forum för klimatpositivt och kolsänkor, har Skövde Energi utrett möjligheterna till koldioxidinfångning som tar bort koldioxid ur atmosfären. För att bli klimatpositiva behöver Skövde Energi reducera ytterligare 25 000 ton koldioxid.

– Som samhällsaktör har vi ett viktigt ansvar att få upp farten i klimatarbetet. Som det är nu går omställningen alldeles för långsamt. Det visar inte minst rapporten från IPCC. Här vill vi på Skövde Energi vara en del av lösningen och skapa förändring, säger Sammy Tanhua.

På senare tid har en rad klimatpositiva initiativ tagits, från såväl politiskt håll som från företag. Efter att rapporten från Klimatpolitiska Vägvalsutredningen (SOU 2020:4) publicerades förra året har gensvaret och efterfrågan på lösningar för koldioxidinfångning varit mycket stort.

– Det är fantastiskt roligt att Skövde Energi är med på resan mot klimatpositivt Sverige 2045 och vill vara en del av lösningen. I framtiden kommer man kunna välja klimatpositiv fjärrvärme och kyla vilket gör det här till en fråga även för fastighetsägare och kunder. Om vi jobbar tvärsektoriellt tillsammans kan vi göra något fantastiskt för klimatet, säger Karolina Unger (fd Norbeck), vd Klimpo.

Utöver koldioxidinfångning utreder Skövde Energi en satsning på vätgas samtidigt som man arbetar intensivt med att plasten i det inkommande avfallet ska minska.

– Vi är flera aktörer i branschen som kan hjälpas åt med att åstadkomma förändring och vi öppnar för att ta in fler samarbetspartners i projektet, säger Sammy Tanhua.

Sammy Tanhua, Vd Skövde Energi Foto: Thomas Harrysson

Hållbarhet på Skövde Energi

Miljö och hållbarhet är ledord för verksamheten i Skövde Energi.

Vårt huvuduppdrag är att bidra till att säkerställa en hållbar och konkurrenskraftig energiförsörjning i Skövde kommun. All energiförsörjning påverkar i någon grad miljön och klimatet. Skövde Energi arbetar aktivt med att minimera påverkan på miljön och klimatet genom att alltid sträva efter att tillämpa systemsyn och livscykelperspektivet i vår utveckling av bolagets produktion och tjänster. Med systemsyn menar vi att hela värdekedjan från vaggan till graven skall beaktas i till exempel val av bränsle till våra produktionsanläggningar.

Fjärrvärme är en förutsättning för att vi skall klara de nationella åtaganden vi har avseende klimatmålen. I takt med att andelen fjärrvärme har ökat har användningen av fossila bränslen minskat. Fjärrvärmen är en uppvärmningsform som tar vara på energi som annars skulle gå förlorad, t. ex spillvärme från industrin, energiåtervinning från restavfall som inte samhället klarar att materialåtervinna och rester vid skogsavverkning.

Fjärrvärmen är resurssnål, ger låga förluster och är bättre för klimatet än när var och en eldar i en egen panna. Dessutom är de stora fjärrvärmeanläggningarna i vårt system så kallade kraftvärmepannor, vilket betyder att vi också producerar hållbar el samtidigt som vi värmer fjärrvärmenätet.

Vi utbildar och informerar våra medarbetare till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet.

Vi bedriver aktiv miljöinformation riktad till både vuxna och skolelever i regionen genom studiebesök på våra anläggningar.

Länk för dig som vill läsa mer:

Vanliga frågor och svar

Alla frågor och svar

  • Vad består min elkostnad av?

    Att ha tillgång till el är en självklarhet för de flesta av oss och inte något vi funderar så mycket över. Men när fakturan kommer kanske vi ibland undrar vad det egentligen är vi betalar för. Här går vi igenom hur elkostnaden fördelar sig.

  • Vad innebär sms-tjänsten för driftstatus?

    Vi kan skicka avbrottsinformation skickad till dig via sms. Genom att registrera dig här så håller vi dig uppdaterad om avbrott som rör ditt närområde.

  • Vad gäller för vatten och avlopp?

    Vi sköter faktureringen åt Skövde kommuns VA-avdelning. Behöver du kontakta VA-avdelningen? Här hittar du kontaktuppgifterna.

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Person-/kundnummer*

Ditt sökresultat

Om du inte hittar det du letar efter skriv din fråga till oss här.