Kundservice

Personuppgifter

Så här behandlar Skövde Energi dina personuppgifter

Skövde Energis behandling av personuppgifter sker enligt vid var tidpunkt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Skövde Energi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. För ytterligare information om personuppgiftsbehandling gå in på datainspektionens hemsida.

Skövde Energi AB org.nr. 556647-1321 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Skövde Energi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post eller telefon, gör en felanmälan, flyttanmälan, ansöker om arbete hos oss, eller i övrigt använder dig av våra tjänster.

Skövde Energi kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis elinstallatörer, Skatteverket eller Lantmäteriet.

Skövde Energi behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, anläggnings-ID, mätarnummer och bankuppgifter.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Skövde Energi för bland annat följande ändamål:

 • fullgöra våra åtaganden gentemot dig,
 • hantera och administrera felanmälningar,
 • hantera och administrera byte eller underhåll av mätare,
 • kunna mäta din förbrukning,
 • kunna förse nya anläggningar med el,
 • använda för att kontakta dig,
 • få tillgång till ”Mina sidor”,
 • administrera autogiroansökningar och e-postfaktura,
 • använda som underlag vid fakturering och bokföring,
 • genomföra NKI undersökningar.
 • hantera och administrera arbetsansökningar.

Skövde Energi har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Skövde Energi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Dina personuppgifter används av Skövde Energi och Skövde Energis personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Skövde Energi.

Skövde Energi överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Skövde Energi sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Skövde Energi och som godkänts av arkivmyndigheten. Gallringsbesluten innehåller information om när Skövde Energi får gallra (ta bort) handlingar som innehåller dina personuppgifter.

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter. Personuppgifterna gallras då enligt Skövde Energis gallringsbeslut.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Skövde Energi AB
541 83 Skövde

Det går också bra att komma till kontoret under våra öppettider.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Skövde Energi arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Så använder vi cookies

Skövde Energi webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. för att förbättra webbplatsens tjänster. En del av dessa cookies är helt nödvändiga för funktionaliteten på webbplatsen medan andra används för att förstärka användbarheten och din användarupplevelse.

Funktionscookies används för att:

 • se till webbplatsens sidor ser konsekventa ut
 • erbjuda funktionen ”Vanliga frågor & svar”

Prestandacookies används för att:

 • förbättra webbplatsen genom att se till att de sidor du besöker laddas snabbare
 • förbättra användarupplevelsen

Exempel på användning

Cookies används för att förbättra webbplatsens tjänster, till exempel genom att:

 • möjliggöra vissa specifika tjänster som inte skulle fungera utan cookies,
 • mäta hur många personer som använder tjänsterna så att vi kan göra dem enklare och snabbare
 • analysera data som hjälper oss förstå hur du använder webbplatsens tjänster så att vi kan förbättra dem

Om du vill radera cookies som redan finns på din dator: se instruktionerna i din webbläsare genom att klicka på ”Hjälp” i menyn.

Integritetspolicy

Skövde Energi gör löpande ändringar i integritetspolicyn. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig här på hemsidan.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud är Merja Karjalainen på Skövde kommun Sektor styrning och verksamhetsstöd. Ni når henne via e-post: dataskyddsombud@skovde.se eller via tel: 0500-49 80 00

Om du har några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta kundservice på telefon 0500-49 36 60.

Senaste frågorna

Alla frågor och svar

 • Vad består min elkostnad av?

  Att ha tillgång till el är en självklarhet för de flesta av oss och inte något vi funderar så mycket över. Men när fakturan kommer kanske vi ibland undrar vad det egentligen är vi betalar för. Här går vi igenom hur elkostnaden fördelar sig.

 • Vad innebär sms-tjänsten för driftstatus?

  Vi kan skicka avbrottsinformation skickad till dig via sms. Genom att registrera dig här så håller vi dig uppdaterad om avbrott som rör ditt närområde.

 • Vad gäller för vatten och avlopp?

  Vi sköter faktureringen åt Skövde kommuns VA-avdelning. Behöver du kontakta VA-avdelningen? Här hittar du kontaktuppgifterna.

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*

* Anger obligatoriskt fält.