Priser och avgifter för fjärrvärme

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Konsumenternas Energimarknadsbyrå ger privatpersoner och småföretagaren oberoende och kostnadsfri vägledning i frågor som rör el och fjärrvärme. De är experter på konsumenträtt inom el- och fjärrvärmemarknaderna. Byrån ska också fånga upp konsumentproblem och för dem vidare till berörda myndigheter och företag. De har löpande kontakt med myndigheter och företag för att göra konsumenternas röster hörda.

Deras mål är att hjälpa dig som konsument eller småföretagare att fatta välinformerade beslut inom området el och fjärrvärme. Det gör de bland annat genom att:

  • ge dig information om dina rättigheter
  • beskriva hur du går vidare om du är missnöjd
  • informera om vad du bör tänka på vid val av olika typer av avtal
  • förklara lagar, regler och villkor

På webbplatsen kan du hitta svar på många av dina frågor. Du kan använda informationen som underlag för att själv lösa problem som uppstått.

Länk för dig som vill läsa mer:

Vanliga frågor och svar

Alla frågor och svar

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*

* Anger obligatoriskt fält.