Om fjärrvärme

Vilka är fördelarna med fjärrvärme?

Det finns många fördelar med att använda fjärrvärme som uppvärmning i fastigheten. Inom flera olika områden gör fjärrvärmen en positiv skillnad – både på kort och lång sikt.

De olika fördelarna med fjärrvärme

Ekonomiskt

 • Fjärrvärmen har låg investeringskostnad jämfört med andra värmekällor.
 • Det är ett mycket konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ som ger dig lägre uppvärmningskostnader i jämförelse med både el, pellets, värmepump och olja.
 • Priset har i många år haft en jämn prisutveckling. Priset har stigit på fjärrvärme, men ytterst lite.

Bekvämlighet

 • Med fjärrvärme behöver du inte bekymra dig om bränsleleveranser.
 • Fjärrvärmen sköter i princip sig själv. Frånsett enstaka underhåll av din värmecentral behöver du inte göra något, du kan resa bort när du vill!
 • Fjärrvärmecentralen tar liten plats och det tidigare pannrummet ger utrymme till annat.

Driftsäkert

 • Driftsäkerheten i fjärrvärmenätet är hög. Det uppnår man genom bland annat stor frihet i valet av energislag och genom att ha många produktionsmöjligheter och reserver i varje nät.
 • Nätet byggs upp så att ett brott i vårt rörsystem påverkar så få fastigheter som möjligt.

Miljömässigt

 • Fjärrvärmen är en klimatanpassad uppvärmningsmetod som tar vara på energi som annars skulle gå förlorad.
 • Skövde får bättre luft, vatten och mark.
 • För miljön är det bättre att värmeproduktionen sker i tekniskt avancerade och effektiva anläggningar. Dels för att uppnå en hög verkningsgrad och dels för att kunna arbeta med så effektiv rening av utsläppen som möjligt. Fjärrvärmen har på två decennier minskat Sveriges utsläpp med en femtedel.

Senaste frågorna om fjärrvärme

Alla frågor och svar

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*

* Anger obligatoriskt fält.