Energitjänster

Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som möter dagens utmaningar i energisystemet. De ska vara hållbara, flexibla och bidra till ett modernare samhälle.

Tung fordonsladdning

Vi vill att Skaraborg ska behålla sin centrala roll för logistik och industri. För att bidra till hållbara och fossilfria transporter bygger vi högeffektsladdning för tung trafik. Vi har idag ett pilotprojekt med tung fordonsladdning på Gruvgatan där vi samarbetar med några åkerier. Är du intresserad av att ladda din lastbil i Skövde, kontakta oss så hjälper vi dig.

Batterilager

Genom att implementera energilager kan vi stärka elsystemet och få ett mer robust och motståndskraftigt elnät. Tack vare energilager vill vi kunna hjälpa till vid effekttoppar och bidra till ett mer effektivt nyttjande av elnätet.

Vi har redan påbörjat pilotprojekt tillsammans med ett par lokala företag och följer utvecklingen med spänning.

Digitalisering av energisystemet

Vi arbetar på att utforma en flexplattform, ett virtuellt kontrollrum som kan samla, övervaka och smart styra både produktion och förbrukning i realtid. Ett steg i den processen är vår app. 🐤

Miljömål

BioCCS

Vi deltar i forskningsprojekt inom Bio-CCS/koldioxidinfångning där syftet är att minska koldioxidutsläppen från industriella processer och energiproduktion.

Förnybar energiproduktion

Vi driver anläggningar inom vindkraft för att skapa egen, hållbar, lokal kraftproduktion som är förnybar.

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*

* Anger obligatoriskt fält.