Avbrottsersättning

Vid ett strömavbrott som varar längre än tolv timmar har du rätt till ersättning. Hur stor ersättningen blir beror på hur lång tid avbrottet varat och vilken din årliga nätkostnad är.

Ingen elnätskund behöver höra av sig med krav om ersättning . Avbrottsersättning betalas ut till berörda privat- och företagskunder genom fakturan.

Den lägsta ersättning som betalas ut är 12,5 procent av kundens årliga nätkostnad. Ersättningen är aldrig mindre än 1000 kronor.

Läs mer om avbrottsersättning hos Energimarknadsbyrån.

Ersättningsnivå

AvbrottsperiodErsättning av årlig nätkostnadMinimibelopp ersättning
12−24 timmar12,5 %1 000 kr
24−48 timmar37,5 %2 000 kr
48−72 timmar62,5 %3 000 kr
72−96 timmar87,5 %4 000 kr
 Du kan maximalt få tre års nätavgifter per avbrott.

Undantag från rätten till avbrottsersättning

Det finns några kriterier som undantar rätten till avbrottsersättning:

  • Du har haft ström mer än två timmar innan ett nytt avbrott inträffar räknas den nya störningen som nytt avbrott.
  • Du redan var frånkopplad då avbrottet inträffade.
  • Om avbrottet orsakats av fel i stamnätet som ägs och drivs av statliga Svenska Kraftnät eller regionnätet som ägs av Vattenfall.
  • Om elöverföringen bryts på grund av säkerhetsskäl eller för att bevara god drift- och leveranssäkerhet.
  • Om avbrottet beror på ett hinder utanför vår kontroll som vi inte kunnat förutse eller undvika. Till exempel ett för det drabbade området extremt väderförhållande.
  • Ersättning kan komma att reduceras om vädret varit så dåligt att det inte varit möjligt för oss att avhjälpa felet.

Skador på egendom

Kunder som drabbats av direkta skador vid elavbrott bör alltid kontakta sitt eget försäkringsbolag. Om skadorna skulle visa sig bero på att vi på Skövde Energi Elnät inte levt upp till vårt ansvar kan skadestånd från oss bli aktuellt. Om det är aktuellt bedöms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.