Husfasad med snö på marken

Om elnätet

Anslut till vårt elnät

Vill du ansluta till vårt elnät? Eller behöver du en tillfällig anslutning under byggtiden? Här finns informationen som du behöver vad gäller elnätet

Jobba hos oss

Ny elanslutning

Vi ser till att du får el när du bygger villa eller fritidshus i vårt nätområde.

Ett elskåp vid ett bygge

Tillfällig anslutning

Tillfällig anslutning för kortvariga aktiviteter men framförallt för husbygge.

Proppskåp

För elinstallatören

Här finns information och verktyg för dig som arbetar som elinstallatör.

Säkringsändring

Om du vill ändra huvudsäkring anlitar du en auktoriserad elinstallatör som anmäler förändringen till oss och sedan utför arbetet hos dig.

I de fall det krävs en ombyggnad av anslutningen tar vi fram en offert på kostnaden. Elinstallatören tar i sin tur fram en kostnad för att ändra i elanläggningen.

Tänk på att vi registrerar ändringen från samma datum som beställningen kommer in till oss, inte datumet som ändringen utförs hos dig. Därefter ser du förändringen på din faktura. Du kan ändra säkringsstorlek max en gång per år.

Säkerhet nära elektriska ledningar

Publikation Säkerhet nära elektriska ledningar vänder sig till dig som bor eller arbetar i närheten av elektriska ledningar.

El är alltid en farlig företeelse och det är mycket viktigt att man utifrån detta lär sig att handskas med den på rätt sätt. För att förhindra skador på person och egendom finns noggranna regler och bestämmelser för elnätsföretaget. Följande regler är avsedda att skydda de som arbetar eller befinner sig i närheten av en ledning, men även för att ge skydd åt ledningen.

Att bo och leva intill elektriska ledningar innebär ofta att fritidsaktiviteter förkommer i närheten av dessa. I denna publikation kan du läsa om hur du kan bete dig och hur du undviker de faror som kan förekomma.

Tekniska anvisningar

Vi har samlat våra tekniska anvisningar i en broschyr som heter ”Anslutningar till elnätet”. Det är viktigt att dessa läses igenom innan arbete påbörjas. Om ni har några funderingar går det bra att ringa vår kundservice på telefon 0500-49 36 60 eller maila till info@skovdeenergi.se.

Senaste frågorna om elnätet

Alla frågor och svar

  • Vad består min elkostnad av?

    Att ha tillgång till el är en självklarhet för de flesta av oss och inte något vi funderar så mycket över. Men när fakturan kommer kanske vi ibland undrar vad det egentligen är vi betalar för. Här går vi igenom hur elkostnaden fördelar sig.

  • Klotter på nätstationer och kabelskåp

    Klotter och affischering är förbjudet på nätstationer och kabelskåp. Om budskapet är kränkande eller stötande på våra nätstationer och kabelskåp tar vi bort det så snart som möjligt.

  • Vad är effekttaxa?

    Effekttaxa är en taxa som tar hänsyn till hur mycket effekt du som kund använder under olika tider och månader på året. Vi har sammanfattat det viktigaste du behöver ha koll på.

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*

* Anger obligatoriskt fält.