Anslutning

Här guidar vi dig när du vill ansluta eller återansluta till vårt elnät eller om du behöver en tillfällig anslutning under byggtiden. Här finns mer information om hur du ansluter till fjärrvärme.

Husfasad med snö på marken

Läs mer om

Tänk på att du alltid behöver anlita en auktoriserad elinstallatör för arbeten som påverkar elanläggningar.