Skolmaterial

Natur & Miljöboken

Skövde Energi medverkar till skolbarnens miljöutbildning och en hållbar utveckling. Natur & Miljöboken är ett aktuellt, roligt och pedagogiskt läromedel inom miljö och hållbar utveckling. Läromedelsserien består av tre steg och är avsedd för grundskolans skolår 4 till 6.

Materialet delas ut kostnadsfritt till skolorna i Skövde, tack vare ett samarbete med lokala företag, kommun och Natur & Miljöboken förlag.

Läs mer om Natur & Miljöboken här. 


Smartmatte

Smartmatte ger elever insikt i hur matematikkunskaper används på olika sätt i arbetslivet. Elever i grundskolan ser oftast enbart kopplingen mellan matematik och inköp i affär/nätet; vad kostar det? Smartmatte ger eleverna möjlighet att verkligen titta in i flera olika arbeten och yrken och både se hur de använder matematik och få inblick i olika jobb som finns i dagens samhälle. Eleverna får på så vis en betydligt vidare motivation och förståelse för matematik än annars. Eleverna får också vara delaktiga i olika matematiska problem som är konstruerade ute på olika arbetsplatser och på så vis blir på riktigt.

Skövde Energi bidrar i arbetet med Smartmatte och finns representerade i materialet med olika matematiska uppgifter som kopplas till verksamheten på Skövde Energi.

Läs mer om smartmatte här.