Elnätet

Effekttaxa

Skövde Energi har effekttaxa sedan 2021.
Här har vi sammanfattat vad det innebär för dig som kund och varför vi har effekttaxa.

Låg- och höglasttid

HöglasttidLåglasttid
DefinitionNovember-Mars, måndag-fredag 06-22Övrig tid

Julafton, nyårsafton, skärtorsdagen, lördag, söndag och alla övriga röda dagar är låglasttid.
Tiderna avser normaltid (vintertid).

Varför har Skövde Energieffekttaxa?

Skövde Energi jobbar ständigt för att Skövdes elnät ska bli så resurseffektivt som möjligt. En del i det arbetet är en förändring av elnätstaxan, där vi vill att prissättningen ska bli mer kostnadsriktig och ge incitament för ett effektivt utnyttjande av nätet. Det här är våra huvudsakliga drivkrafter.

  • Globala och nationella klimatmål driver till snabbt ökad elektrifiering av både industri och transporter.
  • Sverige har effektbrist till följd av både leveransproblem i Svenska kraftnäts stamnät och avveckling av kärnkraft till förmån för väderberoende kraftkällor så som sol och vind.
  • Skövde Energi måste ha ett elnät som har leveranssäkerhet även då solen inte lyser och vinden inte blåser.
  • Skövde Energi har ett nationellt uppdrag att förbereda det lokala elnätet för ökad elektrifiering.
  • Skövde Energi har uppdraget att minska risken för effektbrist som kan leda till att hämmad tillväxt och nya etableringar i Skövde.
  • Skövde växer.
  • Regionnätet från Vattenfall som Skövde Energi köper kapacitet från har, liksom många andra elnätsbolag i Sverige, redan ändrat sin taxa efter samma princip som vi nu genomför. Skövde Energi har alltså redan fått en förändring på till exempel hög- och låglast på motsvarande sätt.
  • Den taxa som vi hade tidigare var inte kostnadsriktig och därmed inte rättvis.
  • Energitaxorna i Skövde är och har historiskt varit extremt konkurrenskraftiga. De kommer fortsatt att vara konkurrenskraftiga för att både stimulera befintligt näringsliv och attrahera nya etableringar.

Toppeffekten styrs av tre olika faktorer. Det som driver effekt för elnätet är temperatur, tid på dygnet samt om det är vardag eller helg. Ser man det individuellt skiljer det dock mycket mellan olika anläggningar.

Effekt är den mängd el du använder vid ett visst tillfälle. Effekten blir högre om du exempelvis kör tvättmaskin, spis och elbilsladdare samtidigt. Om du använder en apparat åt gången blir effekten lägre.

Det handlar om medvetenhet, samhällsansvar och säkra, anpassade nät. Systemet gynnar alla som håller nere sin effekt. Det är vårt sätt att uppmuntra våra kunder att använda elen på ett sätt som sparar pengar för hela samhället på sikt.

Vi på Skövde Energi ansvarar för att du alltid ska ha tillgång till el. För att klara det måste vi dimensionera vårt elnät efter ditt största möjliga elbehov. Om alla kunder kan jämna ut sin elanvändning så sjunker effekttopparna, och vi kan på så vis långsiktigt bygga mer anpassade nät.

Det handlar också om att du ska kunna påverka din kostnad och om vårt gemensamma samhällsansvar. Vi vill att du ska fundera över hur och till vad du använder el och göra medvetna val.

Det lönar sig alltid att spara på energi och effekt, både för miljön och för plånboken. Med vår nya prisstruktur för elnätsabonnemang ger besparingen ännu mer de kalla månader när energikostnaderna vanligtvis är som högst.

I vår nya taxa kommer priset vara högre under perioden 1 november till och med 31 mars mellan kl. 06-22, måndag-fredag (Normaltid/Vintertid). Detta kallar vi för höglasttid och är den period då elnätet har som högst belastning. Syftet med förändringen är att vi vill få er hjälp att minska belastningen på elnätet under vintern.

En sådan förändring medför att elnätet kan användas ännu bättre och vi slipper dyra utbyggnader för att hålla en väldigt hög kapacitet för ett fåtal dagar och timmar. Följden är att vi långsiktigt kan hålla ner abonnemangskostnaderna. Allmänt har ett jämnare uttag även en positiv påverkan på den ansträngda effektsituation som det talas om på flera håll i landet.

Med vårt prisincitament hoppas vi att ni ser ytterligare fördelar och möjligheter med att styra ert effektuttag. Därmed kan ni minska era elnätskostnader, hela året och mest på vintern.

HöglasttidLåglasttid
DefinitionNovember-Mars, måndag-fredag 06-22Övrig tid

Högsta belastningen i elnätet är under vintern, främst vardagar och dagtid. Vi har därför en uppdelning i hög- och låglasttid där det kostar mer att använda el under höglasttid.

Avsikten är att elnätstaxan ska främja ett effektivt nyttjande av elnätet som leder till kostnadssänkningar både för dig som kund och för oss som leverantör. Detta innebär att era åtgärder leder till att vi kan undvika investeringar i ökad kapacitet, vilket gör att vi kan fortsätta ha prisvärda taxor för elnätet även framöver.

Håll koll på din förbrukning

På mina sidor kan du se din förbrukning, dina fakturor, avtal och kunduppgifter med mera. Logga in här

Vanliga frågor och svar

Alla frågor och svar

Vi finns här när du behöver oss!

Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*

* Anger obligatoriskt fält.