Fjärrvärme

Med fjärrvärme får du ett ekonomiskt, driftsäkert, miljövänligt, utrymmessnålt och nästan underhållsfritt värmesystem.

Fjärrvärme är ett slutet kretslopp som bygger på att värmen levereras från en central anläggning istället för att varje fastighet har en egen värmekälla.

Processen är enkel då det handlar om vatten som värms upp i ett värmeverk för att sedan pumpas ut i ett nedgrävt rörsystem till de anslutna fastigheterna. När vattnet kommer fram till fastigheten så värmer det fastighetens eget vattenledningssystem via en värmeväxlare. Vattnet i fjärrvärmenätet kommer alltså inte i kontakt med det vatten som cirkulerar i elementen, i fastigheten eller det tappvarmvatten du använder. Det kylda fjärrvärmevattnet pumpas ut i nätet för att återigen gå igenom samma process.

Vattnet som transporteras från värmeverket till fastigheterna är mellan 70 och 120 °C. För att kunna värma fjärrvärmevattnet till dessa temperaturer används olika bränslen, mestadels förnybar och återvunnen energi. Läs gärna mer om våra olika bränslen under respektive anläggnings sida som du hittar i menyn till vänster.

Ett fjärrvärmenät med lång livslängd och som klarar kraven på driftsäkerhet medför stora kostnader. Kostnaden per meter varierar beroende på dimensioner och lokala förhållanden. Ett välbyggt fjärrvärmenät kan ha en lång livslängd, och det satsas därför i uppbyggnad på att kvalitetssäkra näten.

En illustration som förklarar fjärrvärmenätet

Länkar för dig som vill läsa mer: