Bra Miljöval fjärrvärme

Bra Miljöval

Fjärrvärme från Skövde Energi kommer till största delen från återvunnen och förnybar energi. Återvunnen energi är energi som annars skulle försvinna, från till exempel avfallsförbränning och industriella processer. Vi tar helt enkelt vara på sådan energi som annars skulle gå till spillo.

Genom vårt erbjudande fjärrvärme märkt med Bra Miljöval köper du endast fjärrvärme från förnybar energi och du kan redovisa en ännu lägre klimatpåverkan.

Bra Miljöval är en oberoende mijömärkning som bidrar till en friskare natur och färre hälsofarliga ämnen i vardagsprodukter. Miljökraven ställs och kontrollers av Naturskyddsföreningen.

Fjärrvärme märkt med Bra miljöval producerar vi från förnybara energikällor som uppfyller hårda miljökrav på produktion och bränsle och strävar efter att göra så litet avtryck på biologisk mångfald som möjligt.

För varje såld kilowattimme avsätts också pengar till en fond som finansierar energieffektivserings- och konverteringsprojekt.

Skövde Energi kan erbjuda fjärrvärme med Bra Miljöval till våra kunder i Skövde tätortsnät. 

Att Skövde Energi kan leverera energi som lever upp till Naturskyddsföreningens tuffa märkning ger goda förutsättningar för andra aktörer i Skövde att vässa sitt miljöarbete. Ett gott exempel är Skövdebostäders miljöprofilerade bostadsområde Aspö Eko-logi som valt fjärrvärme märkt med Bra miljöval.

På Naturskyddsföreningens hemsida finns mer information om vad som gäller för Bra miljöval-fjärrvärme, se länk till höger.

Är du intresserad av att köpa fjärrvärme märkt med bra miljöval?
Kontakta oss så berättar vi mer om detta.


Länkar:
Naturskyddsföreningen