Bra Miljöval fjärrvärme

Bra Miljöval

Skövde Energi AB har sedan januari 2017 en licens för värmeenergi märkt med Bra Miljöval. Licensen omfattar leveransen av fjärrvärme i Skövde tätortsnät från följande produktionskällor:

  • Block 4 – biobränsleeldat kraftvärmeverk
  • Lövängesverket biobränsleeldat värmeverk
  • VC3 bioolja

Skövde Energi har visat avtal med leverantör för FCS-märkt bränsle motsvarande 10 GWh.

Ger andra företag miljömässiga förutsättningar

Att Skövde Energi kan leverera energi som lever upp till Naturskyddsföreningens tuffa märkning ger goda förutsättningar för andra aktörer i Skövde att vässa sitt miljöarbete. Ett gott exempel är Skövdebostäders miljöprofilerade bostadsområde Aspö Eko-logi som valt fjärrvärme märkt med Bra miljöval.

På Naturskyddsföreningens hemsida finns mer information om vad som gäller för Bra miljöval-fjärrvärme, se länk till höger.

Är du intresserad av att köpa fjärrvärme märkt med bra miljöval?
Kontakta oss så berättar vi mer om detta.


Länkar:
Naturskyddsföreningen